Pelajar/Pemain/Aset

Pengguna boleh melihat secara terperinci maklumat berkaitan dengan pelajar/pemain/aset, termasuk Profil Pelajar, Kelas/Event dan juga Invois

Step 1: Klik navigasi Pelajar/Pemain/Aset dalam laman utama

Step 2: Pilih nama pelajar/pemain/aset untuk melihat maklumat dengan lebih terperinci

Step 3: Pengguna boleh melihat maklumat berkenaan Profil, Kelas/Event, dan senarai Invois