Terma Perkhidmatan

Selamat datang ke sistem berasaskan awan Yuran.my, sebuah laman web yang membolehkan institusi pendidikan, kelab, persatuan dan seumpamanya mengurus maklumat keahlian dan mengutip yuran secara dalam talian. Laman Web ini dimiliki dan dikendalikan oleh VHA Cognitive (M) Sdn Bhd (selepas ini, “Syarikat”).

Perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat kepada anda adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Sekiranya anda melayar, melanggan atau membeli-belah di Laman Web ini, anda dikehendaki menerima syarat-syarat ini. Sila baca dengan teliti.

Bidang Kuasa Undang-Undang Sahaja

Perkhidmatan dan Produk-produk yang dinyatakan di dalam Laman Web ini adalah hanya untuk orang awam di Malaysia dan di bidang kuasa di mana produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan ini boleh dijual secara sah. Tiada apa-apa dalam Laman Web ini boleh dianggap sebagai permintaan untuk membeli atau sebagai tawaran untuk menjual mana-mana produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan kepada sesiapa di mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, permintaan, pembelian atau penjualan tersebut adalah menyalahi undang-undang.

Penggunaan Had

Laman Web ini adalah untuk kegunaan institusi pendidikan, kelab, persatuan dan seumpamanya untuk menjalankan pengurusan maklumat keahlian dan mengutip yuran secara dalam talian. Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan Laman Web ini atau kandungannya untuk sebarang keuntungan komersial. Syarikat ini mempunyai hak untuk menghalang mana-mana pihak yang terlibat dalam penggunaan yang tidak dibenarkan daripada mengakses Laman Web ini.

Tanda-tanda Dagangan

Yuran.my adalah tanda dagangan Syarikat ini. Tanda dagangan Syarikat tidak boleh digunakan untuk berkaitan dengan mana-mana produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan yang tidak berada di dalam lingkungan milik Syarikat, dalam apa-apa cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan di kalangan pelanggan, atau dalam apa-apa cara yang memperkecilkan atau mencemarkan nama baik Syarikat. Semua tanda dagangan yang tidak dimiliki oleh Syarikat yang muncul di Laman Web ini adalah hak milik pemilik masing-masing.

Hak Cipta

Kesemua kandungan yang berada di laman web ini, seperti teks, gambar-gambar grafik, logo-logo, butang-butang ikon, imej-imej, klip-klip audio, muat turun digital, penyusunan data, dan perisian komputer, adalah hak milik Syarikat atau pembekal-pembekal kandungannya dan adalah dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan badan antarabangsa. Penyusunan semua kandungan pada laman web ini adalah hak milik eksklusif Syarikat dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan badan antarabangsa. Kesemua perisian komputer yang digunakan di laman web ini adalah hak milik Syarikat atau pembekal-pembekal perisiannya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan badan antarabangsa.

Akaun Anda

Sekiranya anda menggunakan Laman Web ini, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kesulitan akaun anda dan kata laluan anda dan untuk menyekat akses ke komputer anda, dan anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda. Di samping itu, dengan menggunakan Laman Web ini, anda menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai hak undang-undang untuk menggunakan Laman Web ini. Syarikat tidak akan menjual perkhidmatan-perkhimatan kepada pengguna-pengguna yang berada di bawah umur yang ditetapkan, kerana ia hanya untuk pengguna-pengguna yang mengikuti keperluan umur. Sekiranya anda membeli perkhidmatan Syarikat bagi pihak seseorang yang bawah umur, anda dikehendaki bersetuju untuk menyelia semua penggunaan Laman Web ini oleh pengguna bawah umur tersebut di bawah nama atau akaun anda. Syarikat mempunyai hak untuk menolak perkhidmatan, menghentikan akaun atau menghapuskan akaun atau mengubah kandungan mengikut budi bicara mutlaknya.

Anda memberi keizinan dan kebenaran kepada kakitangan yuran.my dan Syarikat hak untuk memproses data anda untuk penggunaan anda dalam sistem, termasuk tetapi tidak terhad kepada laporan dan analisis, bil, prosedur pemprosesan yuran, merujuk pelanggan-pelanggan baru dan lain-lain.

Anda mungkin perlu mengemukakan beberapa maklumat yang boleh meringankan penyelesaian masalah kami oleh kerana kakitangan kami mempunyai akses yang terhad semasa menyokong penggunaan anda dalam Yuran.my. Data yang kami perlukan haruslah berkaitan dengan penyelesaian masalah dan untuk menyelesaikan masalah yang anda hadapi ketika menggunakan Yuran.my. Kami mengambil langkah-langkah yang baik dan betul untuk mengendalikan data anda, seperti melatih kakitangan-kakitangan kami untuk TIDAK meminta data sensitif seperti kata laluan anda.

Penafian Waranti dan Liabiliti Terhad

Laman web ini disediakan oleh syarikat ini berdasarkan pada asas “sebagaimana adanya” dan “yang tersedia ada”. Syarikat ini tidak membuat sebarang perwakilan atau sebarang bentuk jaminan, tersurat atau tersirat, untuk operasi laman web ini atau maklumat-maklumat, kandungan-kandungan, bahan-bahan, atau produk-produk yang termasuk di laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda dengan jelas bersetuju bahawa anda melakukannya atas risiko anda sendiri. Sebarang pautan ke laman-laman web yang lain dan kandungan-kandungan pautan adalah disediakan untuk pertimbangan anda dan ianya bukan untuk tujuan atau sokongan daripada syarikat ini. Mengikut perundangan yang berpatutan, syarikat menafikan semua jaminan, tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Syarikat tidak akan menjamin bahawa laman web ini, komputer pelayan yang digunakan, atau e- mel yang dihantar dari syarikat ini adalah bebas dari virus atau komponen berbahaya yang lain. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan dalam apa jua bentuk yang timbul daripada penggunaan laman web ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada secara langsung, secara tidak langsung, secara bersampingan, secara punitif, dan ganti rugi berbangkit, walaupun syarikat menyedari kewujudan kemungkinan ganti rugi tersebut.

Perundangan Yang Berkenaan

Dengan melawati Laman Web ini, anda bersetuju dengan mematuhi segala peruntukan undang-undang Malaysia, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, yang semata-mata mengawal terma Undang-undang dan Pelesenan dan pertikaian yang mungkin timbul antara anda dan Syarikat.

Butir-butir Hubungan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan mengenai dasar privasi kami, sila hubungi kami di:

ayra@yuran.my

VHA Cognitive (M) Sdn Bhd 1213095-U