Pembayaran

Pengguna boleh melihat senarai invois yang masih belum dibayar dan boleh juga melihat senarai invois yang telah dibayar termasuk resit bayaran

Step 1: Klik ikon Pembayaran berwarna biru untuk memilih invois yang hendak dibayar

Step 2: Pilih invois untuk dibayar. Pengguna boleh memilih lebih daripada satu invois untuk dibayar

Step 3: Klik butang Buat Pembayaran

Step 4: Pilih bank yang berkenaan untuk membuat pembayaran

Step 5: Setelah selesai membuat pembayaran, pengguna boleh memuat turun resit yang telah dipaparkan

Step 6: Pengguna juga boleh klik menu Hamburger pada laman utama di bahaian Invois Belum Dibayar bagi melihat senarai invois dan juga resit pembayaran