Pengumuman

Pengguna boleh melihat dan membaca maklumat pengumuman, atau berita yang ingin disampaikan oleh pihak sekolah/organisasi kepada para pengguna

Step 1: Pengguna boleh melihat pengumuman yang terkini di bahagian utama

Step 2: Untuk melihat senarai pengumuman yang ada, pengguna boleh klik menu Hamburger disebelah Pengumuman Terkini

Step 3: Pengguna boleh memilih pengumuman untuk dibaca dengan lebih lanjut. Selain itu, pengguna dibenarkan memadam pengumuman yang tidak dikehendaki