Yuran Little Caliph

Yuran Little Caliph menjadi carian yang tinggi di Google kerana ramai di kalangan ibu bapa yang mencari tadika terbaik untuk anak-anak mereka pada tahun ini.

Sebagai salah satu tadika terkemuka di Malaysia, Little Caliphs menawarkan program pendidikan yang merangkumi aspek Islam, bahasa Inggeris, dan kreativiti untuk anak-anak pra-sekolah.

Jika anda mengalami kesukaran membayar yuran setiap bulan, boleh cadangkan Yuran.my kepada pihak pengurusan. Nak bayar pun mudah, siap ada mobile app lagi.

Try Yuran.my Sekarang →

Yuran Tadika Little Caliphs berbeza mengikut lokasi dan pakej yang dipilih termasuk pilihan waktu separuh hari atau sepanjang hari. Faktor-faktor seperti kadar sewa premis di bandar dan luar bandar turut mempengaruhi pengiraan yuran.

Yuran pendaftaran Little Caliphs adalah RM1590.00 manakala yuran bulanan adalah RM300.00. Oleh itu, ibu bapa perlu mempertimbangkan faktor tersebut apabila merancang untuk mendaftarkan anak mereka ke Tadika Little Caliphs pada tahun semasa.

Berapa Yuran Little Caliph?

Fokus utama di dalam bahagian ini adalah untuk menerangkan mengenai yuran Tadika Little Caliph.

Struktur Yuran

Yuran Tadika Little Caliph terdiri daripada berbagai komponen iaitu yuran pendaftaran, yuran bulanan, dan yuran semasa bagi setiap semester. Yuran ini adalah berbeza mengikut lokasi, pakej, dan masa yang diambil seperti separuh hari atau sepanjang hari.

Pendaftaran baru akan menerima keperluan seperti uniform, kopiah atau tudung, pakaian sukan, serta buku dan modul mengikut umur dan peringkat kanak-kanak tersebut.

Pakej dan Diskaun

Little Caliphs menawarkan berbagai pilihan pakej mengikut keperluan ibu bapa dan anak-anak. Pilihan-pilihan ini termasuk separuh hari dan sepanjang hari.

 • Separuh Hari: Program ini adalah lebih pendek dan lebih sesuai untuk kanak-kanak yang tidak memerlukan penjagaan yang lama.
 • Sepanjang Hari: Program ini memberikan penjagaan yang lebih lama seperti sesi mengajar, tidur petang dan juga aktiviti-aktiviti tambahan.

Diskaun dan pengecualian yuran mungkin ditawarkan kepada keluarga yang mempunyai lebih dari seorang anak yang berdaftar dalam Little Caliphs. Walau bagaimanapun, pengecualian dan diskon ini adalah berbeza mengikut cawangan dan keadaan tertentu.

Apa Program Pengajaran di Little Caliph?

Program Pengajaran Little Caliphs mengintegrasikan pendidikan Islam dan kreativiti dalam kerangka pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak pra-sekolah.

Program ini memberikan pemahaman yang baik tentang aspek-aspek pendidikan Islam serta membina asas yang kukuh untuk perkembangan sosio-emosi, kognitif, dan fizikal kanak-kanak.

Kurikulum

Kurikulum Little Caliphs melibatkan pelbagai bidang pengajaran yang berpadu dengan nilai-nilai Islam. Beberapa aspek kurikulum yang dititikberatkan di antaranya:

 • Pendidikan agama Islam: yang merangkumi aqidah, akhlak, ibadah, dan fardhu ain.
 • Bahasa Inggeris: yang melibatkan kemahiran asas berbahasa Inggeris bagi memastikan kanak-kanak ada asas bahasa yang teguh.
 • Pendidikan kreatif: aktiviti-aktiviti yang merangsang kreativiti dan imaginasi kanak-kanak untuk membantu mereka berkembang secara menyeluruh.

Kurikulum ini direka untuk memastikan kanak-kanak mendapat ilmu yang mencukupi sesuai dengan tahap usia mereka. Pengajaran diberikan mengikut tahap umur dan kebolehan kanak-kanak, membolehkan mereka untuk berkembang mengikut kemajuan individu.

Selain itu, pelbagai metodologi pengajaran digunakan dalam program Little Caliphs, seperti bermain sambil belajar, pengajaran melalui aktiviti, dan pendekatan bercerita. Semua elemen kurikulum diterapkan dalam aktiviti harian dan sesi pembelajaran yang menyeronokkan, menarik dan penuh dengan kegembiraan.

Berdasarkan laman web Little Caliphs, Program Little Caliphs dihasilkan untuk membantu kanak-kanak pra-sekolah mencapai potensi spiritual, kognitif, sosio-emosi, dan fizikal mereka yang terbaik.

Program ini difokuskan untuk memastikan kanak-kanak tumbuh dengan ilmu, kemahiran, dan nilai-nilai yang akan membantu mereka menjadi individu yang berjaya dan berakhlak mulia.

Apa Fasiliti dan Kemudahan di Little Caliph?

Yuran Little Caliphs yang dibayar setiap bulan akan membantu memastikan anak-anak mendapatkan fasiliti dan kemudahan terbaik di tadika ini.

Dalam usaha untuk menyediakan persekitaran prasekolah yang kondusif, Little Caliphs telah menetapkan beberapa kemudahan penting untuk anak-anak yang mendaftar di sini.

Fasiliti yang disediakan di Little Caliphs merangkumi:

 • Ruang kelas yang selesa dan luas: Setiap bilik darjah direka bentuk khas dengan suasana yang menarik untuk mencetuskan minat belajar murid.
 • Perpustakaan mini: Mempunyai pelbagai jenis buku dengan penekanan ke atas bahasa Melayu, Inggeris dan agama, yang akan memupuk minat membaca dalam kalangan anak-anak.
 • Dewan serbaguna: Digunakan untuk aktiviti seperti perhimpunan, sukan dan persembahan, bagi menyediakan ruang yang luas untuk aktiviti pelajar.
 • Taman permainan: Memberikan peluang kepada murid untuk bermain, bersenam dan menghasilkan kreativiti mereka serta melibatkan diri dalam aktiviti luar.

Kemudahan lain yang ditawarkan oleh program Little Caliphs untuk para pelajarnya meliputi:

 1. Pengajaran berpusatkan murid: Metodologi pengajaran yang inovatif berdasarkan kepada keupayaan dan minat individu pelajar.
 2. Guru-guru yang berpengalaman dan berkelayakan: Guru-guru yang tahu bagaimana cara mengajar pelajar mengikut tahap perkembangan mereka secara menyeluruh.
 3. Modul pengajaran yang bervariasi: Modul yang dipersiapkan mengikut keperluan pelajar yang merangkumi pengajaran agama, bahasa, matematik, sains dan kreativiti.
 4. Aktiviti ko-kurikulum: Aktiviti-aktiviti tersebut yang melibatkan bidang sukan, seni, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab, diadakan secara berterusan.
 5. Kerjasama dengan ibu bapa: Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak di tadika membantu dalam menggalakkan kerjasama antara rumah dan sekolah.

Dengan menyediakan fasiliti dan kemudahan ini, Yuran Little Caliphs akan membantu memastikan Little Caliphs menjadi pilihan utama untuk pendidikan prasekolah anak-anak.

Bagaimana Proses Pendaftaran dan Prosedur Kemasukan Little Caliph?

Proses pendaftaran untuk Yuran Little Caliphs melibatkan beberapa langkah mudah.

Pertama, pendaftaran boleh dilakukan secara online dengan mengakses pautan pendaftaran daripada laman web Little Caliphs.

Selepas melakukan pendaftaran online, langkah kedua adalah membuat temujanji dengan guru untuk meninjau keadaan persekitaran premis tadika. Ini penting untuk memastikan kesesuaian dan keselesaan anak semasa belajar di Little Caliphs.

Setelah temujanji, ibubapa perlu mengisi borang yuran dan persetujuan sebagai langkah ketiga. Yuran tadika Little Caliphs adalah berbeza mengikut pakej, masa (halfday / fullday) dan juga lokasi. Pendaftaran baru akan menerima beberapa item termasuk uniform, kopiah / tudung, pakaian sukan mingguan dan tahunan, serta buku dan modul mengikut umur/peringkat mereka.

Sebagai langkah keempat, ibubapa juga perlu melengkapkan proses pendaftaran dengan membayar yuran semester 1 dan 2. Ini adalah komitmen kewangan yang perlu dipenuhi oleh ibubapa bagi memastikan anak mereka diterima di Little Caliphs.

Langkah terakhir adalah menghadiri sesi taklimat yang diadakan oleh tadika. Ini memberi peluang kepada ibubapa untuk lebih memahami program Little Caliphs serta bertemu dengan prinsipal dan guru untuk berbincang mengenai perkembangan dan kemajuan anak mereka.

Testimoni dan Ulasan

Tadika Little Caliphs merupakan salah satu pilihan ibu bapa dalam mencari pendidikan awal yang berkualiti untuk anak-anak mereka. Dalam bahagian testimoni dan ulasan, kita akan melihat beberapa pendapat dan pengalaman orang ramai mengenai Tadika Little Caliphs.

Sebilangan besar ibu bapa mengulas bahawa Tadika Little Caliphs menawarkan silibus yang menarik, dengan penekanan kepada pembelajaran Islamik dan keperluan Kementerian Pendidikan Malaysia. Program yang ditawarkan membantu anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun membangun secara spiritual, kognitif, sosioemosi, dan fizikal.

Ulasan yang diterima dari ibu bapa juga mencatatkan bahawa mereka puas hati dengan khidmat Little Caliphs.

Walaupun yuran berbeza-beza mengikut lokasi, mereka berpendapat bahawa bayaran adalah berpatutan dengan kualiti pendidikan yang diberikan.

Selain itu, beberapa ibu bapa mengatakan bahawa anak-anak mereka menunjukkan peningkatan dalam aspek kecerdasan, kemahiran sosial, dan minat dalam belajar sejak menyertai Tadika Little Caliphs.

Secara keseluruhan, testimoni dan ulasan yang diperoleh menjadikan Tadika Little Caliphs sebagai pilihan tepat untuk mendidik anak-anak dalam suasana pembelajaran yang kondusif dan berasaskan nilai-nilai Islamik.

Leave a Comment