APA ITU PSRA?

Pengenalan Penilaian Sekolah Rendah Agama(PSRA)

Ujian Penilaian Sekolah Rendah Agama (PSRA) adalah peperiksaan bersijil yang dijalankan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) Bahagian Pendidikan Islam. Peperiksaan ini dijalankan ke atas pelajar darjah 6 di Sekolah Rendah Agama, Sekolah Rendah Agama Integrasi dan Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) Integrasi seluruh Selangor.

PSRA adalah peperiksaan yang dijalankan ke atas pelajar darjah 6 di sekolah KAFA di negeri Selangor sahaja. Peperiksaan ini berbeza dengan Ujian Penilaian Kelas Kafa (UPKK) yang dijalankan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). PSRA dinilai dalam enam bidang iaitu Al-Quran dan Hafazan, Akhlak/Sirah, Tajwid, Tauhid/Fiqh, Bahasa Arab dan Jawi, Imlak dan Khat.

Format Peperiksaan PSRA terdiri daripada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A terdiri daripada 60 soalan objektif manakala Bahagian B terdiri daripada soalan subjektif. Peperiksaan ini dijalankan selama 2 jam 30 minit.

Rumusan:

 • PSRA adalah peperiksaan bersijil yang dijalankan oleh JAIS Bahagian Pendidikan Islam ke atas pelajar darjah 6 di Sekolah Rendah Agama, Sekolah Rendah Agama Integrasi dan KAFA Integrasi seluruh Selangor.
 • PSRA dinilai dalam enam bidang iaitu Al-Quran dan Hafazan, Akhlak/Sirah, Tajwid, Tauhid/Fiqh, Bahasa Arab dan Jawi, Imlak dan Khat.
 • PSRA terdiri daripada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B dan dijalankan selama 2 jam 30 minit.

Struktuk Penilaian Sekolah Rendah Agama

Penilaian Sekolah Rendah Agama (PSRA) terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu ujian bertulis dan ujian lisan.

Ujian Bertulis PSRA

 • Menguji pengetahuan pelajar dalam mata pelajaran agama Islam. Ujian bertulis ini terdiri daripada soalan objektif (pilihan berganda) dan soalan subjektif (jawapan pendek). Soalan objektif menguji pemahaman pelajar terhadap konsep asas agama Islam, manakala soalan subjektif menguji kemampuan pelajar untuk mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Ujian Lisan PSRA

 • Menguji kemahiran pelajar dalam membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran serta kemahiran berbicara dalam bahasa Arab. Pelajar akan diminta membaca surah-surah Al-Quran dan menjawab soalan berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Selain itu, pelajar juga akan diminta untuk memberikan penjelasan tentang nilai-nilai agama yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.

Kedua-dua bahagian ini akan dinilai dan diambil kira dalam pengiraan markah keseluruhan PSRA. Markah yang diperoleh dalam PSRA akan digunakan sebagai panduan untuk menentukan tahap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran agama Islam dan untuk memperbaiki kurikulum dan pengajaran di sekolah rendah agama.

Kelebihan Penilaian Sekolah Rendah Agama

Penilaian Sekolah Rendah Agama (PSRA) mempunyai beberapa kelebihan, antaranya:

 • Memastikan pemahaman yang baik dalam agama Islam PSRA membantu memastikan bahawa pelajar mempunyai pemahaman yang baik dalam agama Islam dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
 • Meningkatkan tahap pencapaian pelajar PSRA memberikan gambaran yang jelas tentang tahap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran agama Islam. Dengan mengetahui tahap pencapaian pelajar, guru dan pentadbir sekolah dapat memperbaiki kurikulum dan pengajaran untuk meningkatkan tahap pencapaian pelajar di masa hadapan.
 • Menyediakan panduan untuk pembangunan kurikulum Hasil PSRA digunakan sebagai panduan untuk memperbaiki kurikulum dan pengajaran di sekolah rendah agama. Dengan mengetahui kelemahan dalam pemahaman pelajar, kurikulum dan pengajaran dapat disesuaikan untuk meningkatkan pemahaman pelajar dalam agama Islam.
 • Meningkatkan kualiti pengajaran PSRA membolehkan guru mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar dalam mata pelajaran agama Islam. Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatan pelajar, guru dapat memperbaiki strategi pengajaran dan memberikan bantuan tambahan kepada pelajar yang memerlukan.
 • Membantu memperbaiki sistem pendidikan PSRA membantu memperbaiki sistem pendidikan di Malaysia dengan memberikan maklumat yang diperlukan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran agama Islam di sekolah rendah agama.

Kekurangan Penilaian Sekolah Rendah Agama

Penilaian Sekolah Rendah Agama (PSRA) juga mempunyai beberapa kekurangan, antaranya:

 • Fokus hanya pada satu mata pelajaran PSRA hanya memfokuskan pada satu mata pelajaran iaitu agama Islam. Ini bermakna, kejayaan pelajar dalam mata pelajaran lain tidak diambil kira dalam penilaian ini.
 • Tidak mengukur kemahiran praktikal PSRA hanya menguji pengetahuan dan pemahaman pelajar dalam agama Islam secara bertulis dan lisan. Kemahiran praktikal seperti solat, membaca Al-Quran dan amalan harian lain tidak diukur dalam penilaian ini.
 • Tidak mengambil kira perbezaan budaya dan agama PSRA tidak mengambil kira perbezaan budaya dan agama pelajar. Ini bermakna, pelajar yang bukan beragama Islam mungkin menghadapi kesukaran dalam menjawab soalan yang berkaitan dengan agama Islam.
 • Tekanan kepada pelajar PSRA boleh memberikan tekanan kepada pelajar untuk memperoleh markah yang tinggi dalam mata pelajaran agama Islam, terutamanya jika markah ini digunakan untuk menentukan kelayakan pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi.
 • Kepentingan yang berbeza-beza PSRA mungkin tidak memberikan kepentingan yang sama kepada semua pelajar, terutamanya kepada pelajar yang tidak berminat atau tidak mempunyai minat yang tinggi dalam mata pelajaran agama Islam. Hal ini boleh menyebabkan pelajar menjadi kurang berminat dan kurang bersemangat dalam pembelajaran.

Mata pelajaran Penilaian Sekolah Rendah Agama

Mata pelajaran yang diuji dalam Penilaian Sekolah Rendah Agama (PSRA) adalah agama Islam. Pelajar akan diuji dalam beberapa aspek dalam agama Islam, termasuklah:

 • Aqidah atau akidah – konsep-konsep asas dalam Islam seperti keimanan, tauhid, sifat Allah dan sebagainya.
 • Fiqh – hukum-hukum Islam berkaitan dengan ibadah seperti solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.
 • Sirah – sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.
 • Tarikh Islam – sejarah perkembangan Islam dari segi politik, sosial, ekonomi dan sebagainya.
 • Akhlak – nilai-nilai moral dan etika dalam Islam.
 • Al-Quran – membaca, memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran.
 • Hadis – memahami dan mengaplikasikan hadis-hadis sahih dalam kehidupan sehari-hari.
 • Bahasa Arab – membaca, menulis dan memahami bahasa Arab untuk memahami kitab-kitab agama seperti Al-Quran dan hadis.

Mata pelajaran dalam PSRA sangat penting bagi pelajar sekolah rendah agama untuk memahami agama Islam dengan lebih baik dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap Penilaian Sekolah Rendah Agama

Tahap Penilaian Sekolah Rendah Agama (PSRA) adalah seperti berikut:

 • Tahap 1: Tahap Permulaan Tahap permulaan PSRA dijalankan pada tahun 4 sekolah rendah agama dan bertujuan untuk menilai tahap kefahaman pelajar dalam mata pelajaran agama Islam. Ujian ini terdiri daripada soalan objektif (pilihan berganda).
 • Tahap 2: Tahap Pertengahan Tahap pertengahan PSRA dijalankan pada tahun 5 sekolah rendah agama dan bertujuan untuk menilai tahap kefahaman pelajar dalam mata pelajaran agama Islam. Ujian ini terdiri daripada soalan objektif (pilihan berganda) dan soalan subjektif (jawapan pendek).
 • Tahap 3: Tahap Akhir Tahap akhir PSRA dijalankan pada tahun 6 sekolah rendah agama dan bertujuan untuk menilai tahap kefahaman pelajar dalam mata pelajaran agama Islam. Ujian ini terdiri daripada soalan objektif (pilihan berganda) dan soalan subjektif (jawapan pendek).

Markah yang diperoleh dalam PSRA akan digunakan sebagai panduan untuk menentukan tahap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran agama Islam dan untuk memperbaiki kurikulum dan pengajaran di sekolah rendah agama. Pelajar yang berjaya dalam PSRA akan menerima sijil penghargaan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Proses pendaftaran Penilaian Sekolah Rendah Agama

Proses pendaftaran Penilaian Sekolah Rendah Agama (PSRA) adalah seperti berikut:

 1. Pendaftaran oleh Sekolah Sekolah akan mendaftarkan pelajar-pelajar yang layak mengambil bahagian dalam PSRA kepada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
 2. Pengesahan Pendaftaran KPM akan mengesahkan pendaftaran pelajar-pelajar yang telah didaftarkan oleh sekolah.
 3. Pengumuman Tarikh Ujian KPM akan mengumumkan tarikh ujian PSRA melalui portal rasmi KPM dan juga melalui sekolah.
 4. Pembayaran Yuran Ujian Pelajar yang telah didaftarkan perlu membayar yuran ujian PSRA. Yuran ini biasanya ditanggung oleh sekolah atau ibu bapa pelajar.
 5. Ujian Bertulis Pelajar akan mengambil bahagian dalam ujian bertulis PSRA yang terdiri daripada soalan objektif (pilihan berganda) dan soalan subjektif (jawapan pendek).
 6. Ujian Lisan Pelajar yang berjaya dalam ujian bertulis akan dijemput untuk mengambil bahagian dalam ujian lisan PSRA yang menguji kemahiran pelajar dalam membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran serta kemahiran berbicara dalam bahasa Arab.
 7. Pengumuman Keputusan Keputusan PSRA akan diumumkan oleh KPM dan juga melalui sekolah. Pelajar yang berjaya akan menerima sijil penghargaan daripada KPM.

Proses pendaftaran PSRA biasanya diuruskan oleh sekolah dan maklumat lanjut boleh didapati melalui pihak sekolah atau portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kesimpulan

Penilaian Sekolah Rendah Agama (PSRA) adalah satu bentuk penilaian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk mengukur pencapaian pelajar dalam mata pelajaran agama Islam di sekolah rendah agama. PSRA terdiri daripada ujian bertulis dan ujian lisan, dan bertujuan untuk memastikan pelajar mempunyai pemahaman yang baik dalam agama Islam dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

PSRA mempunyai kelebihan seperti memastikan pemahaman yang baik dalam agama Islam, meningkatkan tahap pencapaian pelajar, menyediakan panduan untuk pembangunan kurikulum, meningkatkan kualiti pengajaran, dan membantu memperbaiki sistem pendidikan. Namun, PSRA juga mempunyai kekurangan seperti fokus hanya pada satu mata pelajaran, tidak mengukur kemahiran praktikal, tidak mengambil kira perbezaan budaya dan agama, memberikan tekanan kepada pelajar, dan tidak memberikan kepentingan yang sama kepada semua pelajar.

Proses pendaftaran PSRA biasanya diuruskan oleh sekolah dan maklumat lanjut boleh didapati melalui pihak sekolah atau portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. PSRA adalah penting untuk memastikan pelajar sekolah rendah agama mempunyai pemahaman yang baik dalam agama Islam dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Leave a Comment