APA ITU UPKK?

Apa Itu UPKK

UPKK atau Ujian Penilaian Kelas KAFA adalah ujian yang dijalankan ke atas semua pelajar darjah 5 di sekolah Kafa seluruh Malaysia. Matlamat UPKK ialah menilai tahap kemahiran dan kebolehan pelajar dalam bidang pembacaan dan hafazan Al-Quran, amali solat serta amali cara hidup Islam. Bidang yang dinilai termasuklah Al-Quran dan hafazan, ulum syariah (ibadah dan aqidah), sirah, adab (akhlak Islamiyah 1&2), jawi dan khat, lughatul quran, PCHI dan amali solat.

UPKK merupakan peperiksaan bersijil yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Ujian ini diadakan untuk menilai tahap kemahiran dan kebolehan pelajar dalam bidang pengajian Al-Quran, Ulum Syariah (Aqidah dan Ibadah), Sirah, Adab (Akhlak Islamiyah), Jawi dan Khat, dan Asas Lughatul Quran. Selain itu, ujian ini juga menilai penghayatan cara hidup Islam dan amali solat bagi pelajar darjah 5 di sekolah Kafa seluruh Malaysia.

Struktur UPKK

UPKK terdiri daripada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A terdiri daripada Al-Quran dan hafazan, ulum syariah (ibadah dan aqidah), sirah, adab (akhlak Islamiyah 1&2), jawi dan khat, dan lughatul quran. Manakala Bahagian B pula terdiri daripada PCHI dan amali solat. Pelajar yang mengambil Bahagian A sahaja akan mendapat sijil penghargaan manakala pelajar yang mengambil kedua-dua bahagian akan mendapat sijil kecekapan.

Rumusan:

 • UPKK adalah ujian yang dijalankan ke atas semua pelajar darjah 5 di sekolah Kafa seluruh Malaysia.
 • Ujian ini menilai tahap kemahiran dan kebolehan pelajar dalam bidang pengajian Al-Quran, Ulum Syariah (Aqidah dan Ibadah), Sirah, Adab (Akhlak Islamiyah), Jawi dan Khat, dan Asas Lughatul Quran.
 • UPKK terdiri daripada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Pelajar yang mengambil Bahagian A sahaja akan mendapat sijil penghargaan manakala pelajar yang mengambil kedua-dua bahagian akan mendapat sijil kecekapan.

Apa Itu UPKK

Definisi UPKK

UPKK atau Ujian Penilaian Kelas KAFA adalah ujian yang dijalankan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk menilai tahap kemahiran, kebolehan dan penghayatan murid-murid tahun 8 dalam bidang pengajian Al-Quran, Ulum Syariah (Aqidah dan Ibadah), Sirah, Adab (Akhlak Islamiyah), Jawi dan Khat, dan Asas Lughatul Quran, penghayatan cara hidup Islam dan amali solat.

UPKK adalah satu jenis peperiksaan yang dilaksanakan kepada murid yang mengambil kelas KAFA (berumur 11 tahun sahaja) sama ada di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Agama Rakyat ataupun Sekolah Rendah Agama yang menggunakan sukatan pelajaran kurikulum KAFA JAKIM.

Sejarah UPKK

UPKK telah diperkenalkan pada tahun 2013 oleh JAKIM sebagai pengganti kepada peperiksaan PSRA (Peperiksaan Sijil Rendah Agama). Peperiksaan ini dijalankan ke atas semua pelajar darjah 5 di sekolah KAFA seluruh Malaysia.

UPKK bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan dan kemahiran murid-murid dalam bidang pengajian Al-Quran dan As-Sunnah serta memastikan murid-murid mampu menghayati nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian mereka.

UPKK juga bertujuan untuk memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah KAFA dapat ditingkatkan dan memastikan murid-murid dapat menguasai ilmu agama dengan baik.

Struktur UPKK

Tahap UPKK

UPKK adalah ujian penilaian kelas kafa yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Ujian ini dijalankan ke atas semua pelajar darjah 5 di sekolah Kafa seluruh Malaysia. Tahap UPKK terbahagi kepada dua iaitu tahap asas dan tahap lanjutan. Tahap asas dijalankan pada tahun pertama dan tahap lanjutan pada tahun kedua.

Mata Pelajaran UPKK

UPKK terdiri daripada beberapa mata pelajaran yang merangkumi pengajian Al-Quran, Ulum Syariah (Aqidah dan Ibadah), Sirah, Adab (Akhlak Islamiyah), Jawi dan Khat, serta Asas Lughatul Quran.

Berikut adalah senarai mata pelajaran dan komponen yang dinilai dalam UPKK:

Mata PelajaranKomponen
Pengajian Al-QuranHafazan, Tartil, dan Tafsir
Ulum SyariahAqidah dan Ibadah
SirahSejarah Nabi Muhammad SAW
AdabAkhlak Islamiyah
Jawi dan KhatTulisan Jawi dan Khat
Asas Lughatul QuranBahasa Arab

Setiap komponen dinilai berdasarkan tahap kemahiran, kebolehan, dan penghayatan murid-murid. Tahap kemahiran merujuk kepada tahap kecekapan murid dalam sesuatu mata pelajaran. Tahap kebolehan merujuk kepada tahap kefahaman murid terhadap sesuatu mata pelajaran. Sementara itu, tahap penghayatan merujuk kepada tahap kesedaran murid terhadap pentingnya pengajian agama dan keupayaan untuk mengaplikasikan pengajaran agama dalam kehidupan seharian.

Proses Pendaftaran UPKK

Pendaftaran calon UPKK boleh dilakukan secara atas talian melalui portal Simpeni atau secara manual di pejabat agama Islam negeri masing-masing. Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran UPKK:

 1. Daftar akaun Simpeni

Calon perlu mendaftar akaun Simpeni terlebih dahulu sebelum boleh mendaftar UPKK secara atas talian. Langkah-langkah untuk mendaftar akaun Simpeni adalah seperti berikut:

 • Layari laman web https://simpeni.islam.gov.my/
 • Pilih butang ‘Daftar’
 • Isi maklumat yang diperlukan seperti Nama, Nombor Kad Pengenalan, Alamat Emel dan sebagainya
 • Klik butang ‘Daftar’
 1. Pendaftaran UPKK

Selepas mendaftar akaun Simpeni, calon boleh mendaftar UPKK secara atas talian dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

 • Layari laman web https://simpeni.islam.gov.my/
 • Pilih butang ‘Log Masuk’
 • Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan yang telah didaftarkan semasa mendaftar akaun Simpeni
 • Klik butang ‘Log Masuk’
 • Pilih butang ‘Daftar UPKK’
 • Isi maklumat yang diperlukan seperti Nama Calon, Nombor Kad Pengenalan, Sekolah dan sebagainya
 • Klik butang ‘Hantar’
 1. Bayaran Pendaftaran

Bayaran pendaftaran UPKK boleh dibuat secara atas talian melalui portal Simpeni atau secara manual di pejabat agama Islam negeri masing-masing. Calon perlu membayar bayaran pendaftaran sebelum tarikh tutup pendaftaran yang telah ditetapkan.

 1. Pengesahan Pendaftaran

Selepas membuat bayaran pendaftaran, calon perlu mengesahkan pendaftaran mereka dengan menghantar borang pengesahan ke pejabat agama Islam negeri masing-masing. Borang pengesahan boleh didapati melalui portal Simpeni atau di pejabat agama Islam negeri masing-masing.

 1. Semakan Pendaftaran

Calon boleh menyemak status pendaftaran mereka melalui portal Simpeni atau di pejabat agama Islam negeri masing-masing. Semakan pendaftaran boleh dibuat selepas tarikh tutup pendaftaran yang telah ditetapkan.

Kelebihan dan Kekurangan UPKK

UPKK atau Ujian Penilaian Kelas KAFA merupakan ujian yang dijalankan ke atas semua pelajar darjah 5 di sekolah KAFA seluruh Malaysia. Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap kemahiran, kebolehan dan penghayatan murid-murid dalam bidang pengajian Al-Quran, Ulum Syariah (Aqidah dan Ibadah), Sirah, Adab (Akhlak Islamiyah), Jawi dan Khat, dan Asas Lughatul Quran, penghayatan cara hidup Islam dan amali solat.

Kelebihan UPKK adalah ianya dapat membantu pelajar untuk memperbaiki kelemahan dalam bidang pengajian Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lain. Selain itu, pelajar juga dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka dalam bidang pengajian Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lain. Ujian ini juga membantu mengukur tahap kefahaman pelajar dalam pengajian Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lain serta memberi motivasi kepada pelajar untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang pengajian Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lain.

Namun, kekurangan UPKK adalah terdapat pelajar yang merasakan tekanan dan tertekan semasa menghadapi ujian ini. Selain itu, ujian ini juga memerlukan pelajar untuk menghafal dan memahami banyak bahan-bahan pengajian Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lain dalam masa yang singkat. Oleh itu, pelajar perlu mempunyai disiplin yang tinggi dan berusaha dengan gigih untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum menghadapi ujian ini.

Dalam kesimpulannya, UPKK mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Walau bagaimanapun, ujian ini masih penting untuk membantu pelajar memperbaiki kelemahan dalam bidang pengajian Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lain serta mengukur tahap kefahaman pelajar dalam pengajian Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lain. Pelajar perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi ujian ini dengan baik dan tidak terlalu tertekan semasa menghadapinya.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, UPKK atau Ujian Penilaian Kelas KAFA adalah ujian yang dijalankan untuk menilai tahap kemahiran, kebolehan, dan penghayatan murid-murid tahun 5 dalam bidang pengajian Al-Quran, Ulum Syariah (Aqidah dan Ibadah), Sirah, Adab (Akhlak Islamiyah), Jawi dan Khat, dan Asas Lughatul Quran, penghayatan cara hidup Islam, dan amali solat.

UPKK adalah peperiksaan bersijil yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan dijalankan ke atas semua pelajar darjah 5 di sekolah Kafa seluruh Malaysia. Matlamat UPKK ialah menilai tahap kemahiran dan kebolehan pelajar dalam bidang pembacaan dan hafazan Al-Quran, amali solat serta amali cara hidup Islam. Bidang yang dinilai adalah Al-Quran dan hafazan, ulum syariah (ibadah dan aqidah), sirah, adab (akhlak Islamiyah 1 dan 2), jawi dan khat, lughatul quran, PCHI, dan amali solat.

UPKK sangat penting bagi pelajar Kafa kerana ia membantu mereka untuk mengukur tahap pengetahuan dan kemahiran mereka dalam bidang pengajian Al-Quran dan Islam. Selain itu, ia juga membantu guru untuk menilai pencapaian pelajar dan memberikan maklum balas yang berguna untuk meningkatkan prestasi pelajar pada masa hadapan.

Dalam kesimpulannya, UPKK adalah ujian yang penting bagi pelajar Kafa untuk meningkatkan kemahiran dan penghayatan mereka dalam bidang pengajian Al-Quran dan Islam. Ia juga membantu guru untuk menilai pencapaian pelajar dan memberikan maklum balas yang berguna untuk meningkatkan prestasi pelajar pada masa hadapan.

Leave a Comment