6 Kepentingan Kutipan Khairat Kematian

Khairat kematian merupakan satu bentuk tabungan atau sumbangan yang dikutip oleh pihak masjid daripada ahli kariah atau masyarakat setempat, bertujuan untuk memberikan bantuan kewangan kepada keluarga yang mengalami musibah kematian.

Dana yang terkumpul ini akan digunakan untuk menampung perbelanjaan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, seperti kos kafan, keranda, pengkebumian, serta perbelanjaan lain yang berkaitan dengan proses tersebut.

Kutipan Khairat Kematian

Kutipan khairat kematian merupakan satu amalan yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Islam di Malaysia. Ia melibatkan pengumpulan dana daripada ahli kariah masjid atau komuniti setempat untuk membantu keluarga yang ditimpa musibah kematian.

Apakah Kepentingan Kutipan Khairat Kematian kepada Ahli Kariah?

Kutipan khairat kematian memainkan peranan penting dalam masyarakat Islam di Malaysia atas beberapa sebab utama:

Membantu keluarga yang ditimpa musibah kematian

Apabila berlaku kematian, keluarga si mati sering berhadapan dengan pelbagai perbelanjaan yang tidak dijangka, seperti kos pengurusan jenazah, pengebumian, dan kenduri arwah. Kutipan khairat kematian dapat membantu meringankan beban kewangan ini, terutamanya bagi keluarga yang kurang berkemampuan.

Menggalakkan semangat tolong-menolong dan kerjasama dalam komuniti

Kutipan khairat kematian menggalakkan ahli kariah untuk saling membantu dan bekerjasama dalam menghadapi kesusahan. Ia mencerminkan nilai-nilai murni dalam Islam, seperti ukhuwah (persaudaraan), ta’awun (kerjasama), dan ihsan (kebaikan). Dengan menyumbang kepada dana ini, ahli kariah dapat meringankan beban saudara seislam mereka yang memerlukan.

Menyediakan jaringan keselamatan sosial

Kutipan khairat kematian berfungsi sebagai satu bentuk jaringan keselamatan sosial dalam komuniti Islam. Ia memberi jaminan kepada ahli kariah bahawa mereka tidak akan bersendirian dalam menghadapi kesusahan akibat kematian. Ini dapat mewujudkan rasa ketenangan dan kestabilan dalam masyarakat.

Memupuk tanggungjawab sosial dan sikap prihatin

Melalui kutipan khairat kematian, ahli kariah diingatkan tentang tanggungjawab mereka terhadap kesejahteraan komuniti. Ia mendidik mereka untuk lebih prihatin dan peka terhadap keperluan dan kesusahan orang lain. Ini dapat memupuk sikap empati, kemurahan hati, dan kesukarelawanan dalam masyarakat.

Melestarikan amalan sedekah dan amal jariah

Menyumbang kepada kutipan khairat kematian merupakan satu bentuk sedekah dan amal jariah yang digalakkan dalam Islam. Ia dianggap sebagai satu pelaburan akhirat yang akan mendapat ganjaran berterusan, selagi dana tersebut digunakan untuk membantu orang yang memerlukan. Ini dapat menggalakkan ahli kariah untuk terus menyumbang dan menjadikan amalan ini sebagai sebahagian daripada gaya hidup mereka.

Memperkukuh institusi masjid sebagai pusat kebajikan komuniti

Kutipan khairat kematian yang diuruskan oleh AJK masjid membantu memperkukuh peranan masjid sebagai pusat kebajikan dan khidmat komuniti. Ia menunjukkan bahawa masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga institusi yang prihatin dan responsif terhadap keperluan ahli kariah. Ini dapat meningkatkan keyakinan dan sokongan masyarakat terhadap institusi masjid.

  Kutipan khairat kematian merupakan satu mekanisme penting dalam masyarakat Islam di Malaysia untuk menyediakan bantuan kewangan, sokongan sosial, dan menggalakkan semangat kerjasama dan tolong-menolong.

  Ia bukan sahaja memberi manfaat kepada keluarga yang menerima bantuan, tetapi juga memperkukuh nilai-nilai murni dan memperkasakan institusi masjid dalam memainkan peranan kebajikan dalam komuniti. Justeru, adalah penting untuk ahli kariah dan AJK masjid terus menyokong dan melestarikan amalan ini demi kesejahteraan bersama.

  Apakah Peranan Ahli Jawatankuasa (AJK) Masjid dan Surau?

  AJK masjid memang memainkan peranan penting dalam menguruskan kutipan khairat kematian. Mereka bertanggungjawab untuk mengumpul, menyimpan, dan mengagihkan dana tersebut kepada keluarga yang memerlukan. Menurut satu kajian yang diterbitkan dalam Journal of Fatwa Management and Research, khairat kematian adalah amalan yang biasa dikendalikan oleh institusi masjid di Malaysia untuk membantu pengurusan kewangan apabila berlaku kematian dalam komuniti.

  Proses kutipan khairat kematian biasanya bermula dengan pendaftaran ahli kariah. Setiap ahli akan dikenakan yuran tahunan atau bulanan yang telah ditetapkan oleh AJK masjid. Yuran ini mungkin berbeza mengikut lokasi dan kemampuan ekonomi komuniti setempat. Contohnya, di Masjid Al-Amin, Kuala Lumpur, yuran tahunan untuk khairat kematian ialah RM50 bagi setiap ahli kariah.

  Apabila berlaku kematian dalam kalangan ahli kariah, keluarga si mati perlu memaklumkan kepada AJK masjid dengan segera. AJK masjid akan mengesahkan keahlian si mati dan menyemak rekod pembayaran yurannya. Sekiranya si mati merupakan ahli yang aktif dan pembayaran yurannya adalah kemaskini, AJK masjid akan mengeluarkan sejumlah wang daripada dana khairat kematian untuk diserahkan kepada keluarga si mati.

  Jumlah wang yang diberikan mungkin berbeza mengikut masjid dan kemampuan dana yang ada. Namun, secara umumnya, ia adalah mencukupi untuk menampung perbelanjaan asas pengurusan jenazah. Sebagai contoh, di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur, keluarga si mati akan menerima bantuan sebanyak RM1,000 untuk tujuan pengurusan jenazah.

  Surat Kutipan Yuran Khairat Kematian

  Untuk memastikan kutipan khairat kematian berjalan dengan lancar, AJK masjid biasanya akan menghantar surat kepada ahli kariah secara berkala untuk mengingatkan mereka tentang pembayaran yuran. Surat ini juga bertujuan untuk memaklumkan kepada ahli kariah tentang jumlah dana yang telah dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan untuk membantu keluarga yang memerlukan.

  Surat kutipan yuran khairat kematian perlu mengandungi beberapa maklumat penting, seperti:

  1. Nama dan alamat masjid
  2. Nama dan alamat ahli kariah
  3. Jumlah yuran yang perlu dibayar
  4. Tarikh akhir pembayaran
  5. Kaedah pembayaran (contohnya, tunai, cek, atau pemindahan bank)
  6. Nombor akaun bank masjid (jika perlu)
  7. Nama dan nombor telefon pegawai yang boleh dihubungi untuk pertanyaan lanjut
  8. Penyata kewangan ringkas berkaitan dana khairat kematian (opsyenal)

  Menurut satu kajian yang diterbitkan dalam International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy pada tahun 2020, penggunaan surat kutipan yuran yang jelas dan informatif dapat meningkatkan kadar pembayaran yuran oleh ahli kariah. Kajian tersebut mendapati bahawa masjid yang menghantar surat kutipan yuran secara konsisten mencatatkan peningkatan sebanyak 15% dalam kutipan yuran berbanding masjid yang tidak berbuat demikian.

  Apakah Cabaran dalam Pengurusan Kutipan Khairat Kematian?

  Walaupun kutipan khairat kematian merupakan satu amalan yang mulia, ia tidak terlepas daripada cabaran. Antara cabaran yang sering dihadapi oleh AJK masjid ialah:

  Ketidakpatuhan ahli kariah dalam membayar yuran

  Tidak semua ahli kariah membayar yuran khairat kematian secara konsisten, dan ada yang tertunggak pembayaran selama beberapa bulan atau tahun. Ini boleh menjejaskan kemampuan dana untuk membantu keluarga yang memerlukan. Menurut satu kajian yang diterbitkan dalam Journal of Islamic Accounting and Business Research pada tahun 2019, kadar ketidakpatuhan pembayaran yuran khairat kematian di Malaysia adalah sekitar 20%

  Kekurangan dana

  Bergantung pada saiz komuniti dan jumlah kematian yang berlaku, ada kalanya dana khairat kematian tidak mencukupi untuk menampung semua perbelanjaan yang diperlukan. Ini boleh menyebabkan AJK masjid terpaksa mengehadkan jumlah bantuan yang diberikan atau mencari sumber kewangan alternatif.

  Pengurusan kewangan yang kurang cekap

  Tidak semua AJK masjid mempunyai kepakaran dalam pengurusan kewangan. Kadangkala, terdapat kes di mana dana khairat kematian tidak diuruskan dengan baik, seperti ketirisan, kesilapan dalam perekodan, atau penyalahgunaan dana. Ini boleh menjejaskan keyakinan ahli kariah terhadap AJK masjid dan mengurangkan kepatuhan mereka dalam membayar yuran.

  Kekurangan kesedaran dan minat ahli kariah

  Tidak semua ahli kariah memahami kepentingan kutipan khairat kematian. Ada yang menganggapnya sebagai satu bebanan kewangan tambahan. AJK masjid perlu berusaha untuk meningkatkan kesedaran dan minat ahli kariah terhadap program ini, supaya mereka lebih komited untuk menyumbang dan mematuhi pembayaran yuran.

   Apakah Cadangan Penambahbaikan Kutipan Yuran Khairat Kematian?

   Untuk mengatasi cabaran-cabaran di atas dan memastikan kelestarian kutipan khairat kematian, beberapa langkah penambahbaikan boleh diambil oleh AJK masjid, antaranya:

   Meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti

   AJK masjid perlu menyediakan penyata kewangan yang jelas dan telus berkaitan dana khairat kematian. Penyata ini perlu dikongsi dengan ahli kariah secara berkala, supaya mereka tahu bagaimana dana tersebut digunakan. AJK masjid juga perlu bersedia untuk menjawab sebarang pertanyaan atau kemusykilan ahli kariah berkaitan pengurusan dana.

   Mempelbagaikan kaedah pembayaran yuran

   Selain kutipan secara manual, AJK masjid boleh mempertimbangkan kaedah pembayaran lain yang lebih mudah dan fleksibel, seperti pembayaran dalam talian, direct debit, atau kad kredit/debit. Ini dapat memudahkan ahli kariah untuk membuat pembayaran dan mengurangkan risiko ketidakpatuhan.

   Mengadakan kempen kesedaran dan promosi

   AJK masjid perlu mengadakan kempen kesedaran untuk menerangkan kepada ahli kariah tentang kepentingan dan manfaat kutipan khairat kematian. Kempen ini boleh dijalankan melalui pelbagai platform, seperti khutbah Jumaat, ceramah, risalah, media sosial, dan lain-lain. Dengan meningkatkan pemahaman dan penghargaan ahli kariah terhadap program ini, mereka akan lebih berminat untuk menyumbang dan mematuhi pembayaran yuran.

   Menjalin kerjasama dengan pihak berkuasa dan organisasi lain

   AJK masjid boleh menjalin kerjasama dengan pihak berkuasa agama, seperti Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) atau Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), untuk mendapatkan sokongan dan bantuan berkaitan pengurusan kutipan khairat kematian. Kerjasama juga boleh dijalinkan dengan organisasi atau institusi kewangan Islam untuk mendapatkan nasihat dan bantuan berkaitan pengurusan kewangan dan pelaburan dana khairat kematian.

   Selain cadangan-cadangan yang telah disebut sebelum ini, satu lagi langkah penambahbaikan yang boleh dipertimbangkan oleh AJK masjid ialah dengan menggunakan platform Yuran.my untuk memudahkan pengurusan kutipan khairat kematian.

   Menggunakan platform Yuran.my

   Yuran.my merupakan satu platform dalam talian yang dibangunkan oleh VHA Cognitive Sdn Bhd untuk memudahkan pengurusan kutipan yuran dan derma di masjid-masjid seluruh Malaysia.

   Dengan menggunakan Yuran.my, AJK masjid dapat memperkemas dan memperkemaskan proses kutipan khairat kematian.

    Antara kelebihan menggunakan Yuran.my untuk kutipan khairat kematian ialah:

    Kemudahan pembayaran dalam talian

    Ahli kariah boleh membuat pembayaran yuran khairat kematian secara dalam talian melalui pelbagai kaedah, seperti FPX, kad kredit/debit, atau JomPAY. Ini memudahkan ahli kariah untuk membuat pembayaran pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja, tanpa perlu hadir ke masjid secara fizikal.

    Perekodan dan penyimpanan data yang sistematik

    Yuran.my menyediakan sistem pangkalan data yang sistematik untuk merekod dan menyimpan maklumat berkaitan kutipan khairat kematian. Ini membolehkan AJK masjid memantau kutipan dan mengesan ahli kariah yang tertunggak dalam pembayaran dengan lebih mudah. Sistem ini juga mengurangkan risiko kesilapan atau kehilangan data berbanding kaedah perekodan manual.

    Penjanaan laporan dan penyata kewangan secara automatik

    Dengan Yuran.my, AJK masjid boleh menjana pelbagai jenis laporan dan penyata kewangan berkaitan kutipan khairat kematian secara automatik. Ini termasuklah laporan kutipan bulanan, senarai ahli kariah berdaftar, dan penyata tahunan.

    Laporan dan penyata ini boleh membantu AJK masjid dalam pemantauan, perancangan, dan membuat keputusan berkaitan pengurusan dana khairat kematian.

    Dengan menggunakan Yuran.my, AJK masjid dapat mengurangkan beban pentadbiran dan memperkemas proses kutipan khairat kematian. Ia juga menyediakan kemudahan dan fleksibiliti kepada ahli kariah untuk membuat pembayaran, serta meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti dalam pengurusan dana.

    Penggunaan platform ini dapat membantu memperkasakan kutipan khairat kematian dan memastikan kelestarian program ini untuk jangka masa panjang.

    Walau bagaimanapun, adalah penting untuk AJK masjid mendapatkan latihan dan sokongan yang mencukupi dalam penggunaan Yuran.my, serta menyediakan bantuan dan panduan kepada ahli kariah yang mungkin kurang mahir dengan teknologi.

    AJK masjid juga perlu memastikan keselamatan dan kerahsiaan data sentiasa terjamin, selaras dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan.

     Kesimpulan

     Kutipan khairat kematian merupakan satu amalan yang mulia dan penting dalam masyarakat Islam di Malaysia. Ia bukan sahaja membantu meringankan beban keluarga yang ditimpa musibah kematian, tetapi juga menggalakkan semangat kerjasama dan tolong-menolong dalam kalangan ahli kariah.

     Sebagai entiti yang bertanggungjawab dalam menguruskan kutipan ini, AJK masjid memainkan peranan yang kritikal. Mereka perlu memastikan pengurusan dana yang cekap, telus, dan bertanggungjawab. Mereka juga perlu berusaha untuk meningkatkan kesedaran dan minat ahli kariah terhadap program ini, supaya ia dapat dilestarikan dan memberi manfaat kepada lebih ramai orang.

     Kejayaan kutipan khairat kematian bukan sahaja terletak pada bahu AJK masjid, tetapi juga memerlukan sokongan dan kerjasama daripada setiap ahli kariah. Dengan semangat ukhuwah dan keprihatinan terhadap sesama insan, kita dapat memastikan program ini terus menjadi satu manifestasi nilai-nilai murni dalam Islam.

     Leave a Comment