PEPERIKSAAN DI SEKOLAH KAFA INTEGRASI (KAFAi)

Peperiksaan di Sekolah KAFA Integrasi merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan agama Islam. Sekolah KAFA Integrasi menawarkan pendidikan agama Islam secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kurikulum sekolah rendah biasa. Peperiksaan ini bertujuan untuk menilai pencapaian pelajar dalam bidang agama dan memastikan mereka memahami konsep-konsep asas dalam Islam.

Sejarah Sekolah KAFA Integrasi

Sekolah KAFA Integrasi telah wujud sejak tahun 2005 dan telah membuka 23 buah cawangan di seluruh Malaysia. Sekolah ini menawarkan pendidikan agama Islam dan tahfiz di samping kurikulum sekolah rendah biasa. KAFA Integrasi mempunyai program pengajaran yang berbeza daripada program KAFA biasa, di mana ia menawarkan kurikulum yang lebih menyeluruh dengan menumpukan kepada pendidikan agama Islam dan tahfiz.

Struktur Peperiksaan

Peperiksaan di Sekolah KAFA Integrasi terdiri daripada dua jenis iaitu Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) dan Peperiksaan Sijil Rendah Agama (PSRA). UPKK adalah peperiksaan yang diselaraskan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan dikelolakan oleh Agensi Pelaksana (Pihak Berkuasa Agama Negeri) untuk murid tahun lima (5) di Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan Kelas Agama dan Fardhu Ain Integrasi (KAFA Integrasi) seluruh Malaysia. PSRA pula adalah peperiksaan yang dikelolakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan diambil oleh murid tahun enam (6) di Sekolah KAFA Integrasi seluruh Selangor.

Rumusan:

  • Peperiksaan di Sekolah KAFA Integrasi bertujuan untuk menilai pencapaian pelajar dalam bidang agama dan memastikan mereka memahami konsep-konsep asas dalam Islam.
  • Sekolah KAFA Integrasi menawarkan pendidikan agama Islam secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kurikulum sekolah rendah biasa, dengan menumpukan kepada pendidikan agama Islam dan tahfiz.
  • Peperiksaan di Sekolah KAFA Integrasi terdiri daripada Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) dan Peperiksaan Sijil Rendah Agama (PSRA). UPKK dikelolakan oleh Agensi Pelaksana (Pihak Berkuasa Agama Negeri) dan PSRA dikelolakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).

Sejarah Sekolah KAFA Integrasi

Sekolah KAFA Integrasi As-Syakirin adalah salah satu sekolah agama Islam yang berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Sekolah ini memulakan operasinya pada tahun 2001 dan menawarkan matapelajaran agama yang menggunakan sukatan pelajaran JAIS dan juga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Sekolah KAFA Integrasi As-Syakirin bertujuan untuk menyediakan pendidikan Islam yang inklusif dan holistik kepada pelajar-pelajar dari pelbagai latar belakang. Sekolah ini juga berusaha untuk memperkukuhkan pemahaman dan penghayatan pelajar terhadap ajaran Islam secara menyeluruh.

Sekolah KAFA Integrasi As-Syakirin menawarkan program pengajian Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA) yang bermula dari tahun 1 hingga tahun 6. Program KAFA ini berdaftar dengan Agensi Pelaksana (Pihak Berkuasa Agama Negeri) dan mengikut kurikulum, buku teks, peperiksaan Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) serta jadual atau waktu yang ditetapkan oleh JAIS.

Sejak penubuhannya, Sekolah KAFA Integrasi As-Syakirin telah banyak memberi sumbangan dalam memperkukuhkan pendidikan Islam di Malaysia. Sekolah ini juga telah menghasilkan ramai graduan yang berjaya dalam pelbagai bidang dan terus berusaha untuk mempertingkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan pelajar-pelajarnya memperoleh pendidikan yang berkualiti dan menyeluruh.

Struktur Peperiksaan

Peperiksaan di Sekolah KAFA Integrasi terdiri daripada dua jenis peperiksaan iaitu Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) dan Peperiksaan Sijil Rendah Agama (PSRA). Kedua-dua peperiksaan ini dijalankan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) secara bergilir-gilir setiap tahun.

Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK)

UPKK adalah peperiksaan yang diambil oleh murid-murid KAFA di semua peringkat tahun. Peperiksaan ini terdiri daripada lapan subjek yang merangkumi Tilawah Al-Quran, Ulum Syariah, Adab, Jawi dan Khat. Peperiksaan ini bertujuan untuk menilai tahap kefahaman murid-murid terhadap pelajaran agama Islam yang diajar di dalam kelas KAFA.

Berikut ialah struktur peperiksaan UPKK:

SubjekJumlah SoalanMasa Peperiksaan
Tilawah Al-Quran2030 minit
Ulum Syariah2030 minit
Adab2030 minit
Jawi2030 minit
Khat2030 minit
Bahasa Arab2030 minit
Sejarah Islam2030 minit
Akidah Akhlak2030 minit

Peperiksaan Sijil Rendah Agama (PSRA)

PSRA adalah peperiksaan yang diambil oleh murid-murid KAFA Integrasi pada tahun 6. Peperiksaan ini bertujuan untuk menilai tahap kefahaman murid-murid terhadap pelajaran agama Islam yang diajar di dalam kelas KAFA dan membolehkan mereka melanjutkan pelajaran agama Islam ke peringkat menengah di bawah JAIS.

Berikut ialah struktur peperiksaan PSRA:

SubjekJumlah SoalanMasa Peperiksaan
Tilawah Al-Quran401 jam
Ulum Syariah301 jam
Adab301 jam
Jawi2030 minit
Khat2030 minit
Bahasa Arab2030 minit
Sejarah Islam2030 minit
Akidah Akhlak2030 minit

Setiap subjek dalam peperiksaan PSRA mempunyai masa peperiksaan yang berbeza-beza. Murid-murid perlu memastikan bahawa mereka memahami struktur peperiksaan dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengambil peperiksaan.

Subjek Dalam Peperiksaan

Peperiksaan di Sekolah KAFA Integrasi terdiri daripada lapan subjek yang menilai tahap kemahiran, kebolehan dan penghayatan murid-murid dalam bidang pengajian Al-Quran, Ulum Syariah (Aqidah dan Ibadah), Sirah, Adab (Akhlak Islamiyah), Jawi dan Khat, serta Asas Lughatul Quran.

Bahasa Melayu

Subjek Bahasa Melayu di dalam peperiksaan KAFA Integrasi bertujuan untuk memantapkan kemahiran murid-murid dalam bahasa ibunda negara. Dalam subjek ini, murid-murid akan diajar tentang tatabahasa, perbendaharaan kata, penggunaan ayat dan sebagainya.

Matematik

Subjek Matematik dalam peperiksaan KAFA Integrasi bertujuan untuk memantapkan kemahiran murid-murid dalam matematik. Dalam subjek ini, murid-murid akan diajar tentang konsep-konsep asas seperti nombor, operasi, pengukuran dan sebagainya.

Sains

Subjek Sains dalam peperiksaan KAFA Integrasi bertujuan untuk memantapkan kemahiran murid-murid dalam sains. Dalam subjek ini, murid-murid akan diajar tentang konsep-konsep asas seperti tumbuhan, haiwan, bumi dan sebagainya.

Agama Islam

Subjek Agama Islam dalam peperiksaan KAFA Integrasi merupakan subjek utama yang menilai tahap penghayatan murid-murid terhadap ajaran Islam. Dalam subjek ini, murid-murid akan diajar tentang Al-Quran, Ulum Syariah (Aqidah dan Ibadah), Sirah, Adab (Akhlak Islamiyah), Jawi dan Khat, serta Asas Lughatul Quran.

Proses Peperiksaan

Peperiksaan di Sekolah KAFA Integrasi adalah satu proses yang penting bagi pelajar untuk menilai tahap pemahaman dan pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan Fardu Ain. Terdapat dua jenis peperiksaan yang diambil oleh pelajar KAFA Integrasi iaitu Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) dan Peperiksaan Sijil Rendah Agama (PSRA).

UPKK dikelolakan oleh JAKIM dan diambil oleh pelajar Darjah 5 dan 6. Peperiksaan ini adalah pra-syarat pengambilan pelajar ke Sekolah Menengah Agama di bawah JAIS. Terdapat lapan subjek dalam UPKK iaitu Amali Solat, Penghayatan Cara Hidup Islam (PCHI), Tilawah Al-Quran, Pelajar Jawi dan Khat, Sirah, Ulum Syariah (Ibadah & Aqidah), Adab (Akhlak Islamiah) dan Lughah Al-Quran. Pelajar perlu memenuhi kriteria kelayakan seperti belajar KAFA selama sekurang-kurangnya tiga tahun dan mengikuti kurikulum KAFA.

PSRA pula dikelolakan oleh JAIS dan diambil oleh pelajar Darjah 6 sahaja. Peperiksaan ini adalah syarat untuk mendaftar ke Sekolah Menengah Agama di bawah JAIS. Terdapat empat subjek dalam PSRA iaitu Al-Quran dan Tajwid, Fiqh, Sirah dan Akhlak. Pelajar perlu memenuhi kriteria kelayakan seperti belajar KAFA selama sekurang-kurangnya tiga tahun dan mendapat keputusan yang baik dalam UPKK.

Proses peperiksaan di Sekolah KAFA Integrasi dijalankan dengan teliti dan teratur. Pelajar akan diberikan bahan pembelajaran seperti kurikulum, buku teks dan jadual atau waktu Pengajaran dan Pembelajaran (PdP). Pelajar juga akan mengambil ujian peperiksaan secara berkala untuk menilai tahap pemahaman mereka. Pelajar juga boleh semak keputusan peperiksaan secara online atau melalui SMS.

Kriteria Penilaian

Peperiksaan di Sekolah KAFA Integrasi mempunyai kriteria penilaian yang jelas dan objektif. Kriteria penilaian ini digunakan untuk menilai tahap kemahiran, kebolehan dan penghayatan murid-murid dalam bidang pengajian Al-Quran, Ulum Syariah (Aqidah dan Ibadah), Sirah, Adab (Akhlak Islamiyah), Jawi dan Khat, serta Asas Lughatul Quran dan penghayatan cara hidup Islam.

Berikut adalah kriteria penilaian yang digunakan dalam peperiksaan di Sekolah KAFA Integrasi:

Kriteria Penilaian Bahagian A

SubjekJumlah SoalanMarkah
Al-Quran3030
Ulum Syariah1515
Sirah1010
Adab1010
Jawi dan Khat1010
Asas Lughatul Quran1010
Penghayatan cara hidup Islam55
Jumlah9090

Kriteria Penilaian Bahagian B

SubjekMarkah
Kefahaman Al-Quran10
Hafazan Al-Quran5
Kemahiran Membaca Al-Quran5
Kemahiran Menulis Jawi dan Khat5
Kemahiran Menulis Ayat-Ayat Al-Quran5
Jumlah30

Dalam Bahagian A, penilaian dilakukan berdasarkan jumlah soalan dan markah yang diperuntukkan untuk setiap subjek. Manakala dalam Bahagian B, penilaian dilakukan berdasarkan kemahiran dan kefahaman murid dalam bidang Al-Quran dan Jawi.

Selain itu, penilaian juga dilakukan melalui ujian lisan dan amali. Ujian lisan dilakukan bagi menguji kemahiran murid dalam membaca Al-Quran, manakala ujian amali dilakukan bagi menguji kemahiran murid dalam melaksanakan solat.

Dalam keseluruhan penilaian, penting bagi murid untuk mempunyai pengetahuan yang baik dalam setiap subjek dan kemahiran dalam membaca dan menulis Al-Quran serta Jawi dan Khat. Murid juga perlu mempunyai penghayatan yang tinggi dalam cara hidup Islam dan akhlak yang baik.

Prestasi Pelajar

Sekolah KAFA Integrasi mempunyai reputasi yang baik dalam mempersiapkan pelajar untuk peperiksaan. Pelajar KAFA Integrasi sering mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan Ujian Penilaian Kelas Kafa (UPKK) dan Penilaian Sekolah Rendah Agama (PSRA).

Menurut rekod tahunan, pelajar KAFA Integrasi sering menjadi antara juara prestasi terbaik bagi UPKK dan PSRA. Pelajar KAFA Integrasi juga sering mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

Prestasi pelajar KAFA Integrasi juga dipengaruhi oleh keupayaan guru untuk memberikan pengajaran yang berkualiti dan efektif. Guru KAFA Integrasi mempunyai kelayakan yang sesuai dalam bidang pengajaran agama Islam dan mempunyai pengalaman dalam mengajar pelajar-pelajar yang berbeza latar belakang.

Selain itu, KAFA Integrasi juga menawarkan program bimbingan dan latihan tambahan untuk membantu pelajar yang menghadapi kesulitan dalam pembelajaran. Program ini membantu pelajar untuk memahami subjek dengan lebih baik dan meningkatkan prestasi mereka dalam peperiksaan.

Dalam kesimpulannya, prestasi pelajar KAFA Integrasi yang baik dalam peperiksaan adalah hasil daripada gabungan faktor-faktor seperti kualiti pengajaran, program bimbingan dan latihan tambahan, serta kerja keras dan usaha pelajar.

Peranan Guru Dan Ibu Bapa

Peranan guru dan ibu bapa amat penting dalam membantu pelajar mencapai kejayaan dalam peperiksaan di sekolah KAFA Integrasi. Guru adalah individu yang bertanggungjawab untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada pelajar, sementara ibu bapa memainkan peranan penting dalam memberikan sokongan dan motivasi kepada anak-anak mereka.

Guru perlu memastikan bahawa pelajar memahami konsep dan topik yang diajar dengan baik. Mereka juga perlu memberikan bimbingan tambahan dan menjawab soalan-soalan pelajar untuk membantu mereka memahami dengan lebih baik. Selain itu, guru juga perlu memastikan bahawa pelajar mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk menjawab soalan peperiksaan dengan baik, seperti kemahiran membaca, menulis, dan mengira.

Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam membantu pelajar mencapai kejayaan dalam peperiksaan. Mereka perlu memberikan sokongan moral dan motivasi kepada anak-anak mereka. Ini termasuk memberikan dorongan dan pujian apabila anak-anak mereka berjaya dalam peperiksaan, serta memberikan sokongan emosi apabila anak-anak mereka menghadapi kesulitan dalam pembelajaran.

Selain itu, ibu bapa juga perlu memastikan bahawa anak-anak mereka mempunyai persekitaran yang kondusif untuk belajar di rumah. Ini termasuk menyediakan kawasan belajar yang selesa dan tenang, serta memastikan bahawa anak-anak mereka mempunyai akses ke bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan seperti buku-buku dan alat tulis.

Dalam kesimpulannya, peranan guru dan ibu bapa amat penting dalam membantu pelajar mencapai kejayaan dalam peperiksaan di sekolah KAFA Integrasi. Guru perlu memberikan bimbingan dan pengetahuan yang diperlukan, sementara ibu bapa perlu memberikan sokongan moral dan motivasi serta memastikan anak-anak mereka mempunyai persekitaran yang kondusif untuk belajar. Dengan kerjasama yang baik antara guru dan ibu bapa, pelajar dapat mencapai kejayaan dalam peperiksaan dan pembelajaran mereka.

Kesimpulan

Dalam artikel ini, telah dibincangkan tentang peperiksaan di sekolah KAFA Integrasi. Peperiksaan ini adalah salah satu cara untuk mengukur pencapaian pelajar dalam pembelajaran Fardu Ain dan Al-Quran. Terdapat beberapa jenis peperiksaan yang dijalankan di sekolah KAFA Integrasi seperti Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) dan Peperiksaan Tahap Akhir.

Pelajar perlu mempersiapkan diri dengan baik sebelum menjalani peperiksaan. Mereka perlu mengulangkaji pelajaran dan memahami dengan baik setiap topik yang telah diajar. Selain itu, mereka juga perlu berlatih menjawab soalan-soalan peperiksaan supaya dapat meningkatkan kefahaman dan kemahiran menjawab soalan.

Bagi ibu bapa, mereka juga memainkan peranan penting dalam membantu anak-anak mereka dalam persediaan peperiksaan. Mereka perlu memberikan sokongan dan motivasi kepada anak-anak mereka serta memastikan mereka mempunyai suasana yang kondusif untuk belajar.

Secara keseluruhannya, peperiksaan di sekolah KAFA Integrasi adalah satu proses yang penting dalam pembelajaran Fardu Ain dan Al-Quran. Melalui peperiksaan ini, pelajar dapat mengukur pencapaian mereka dan memperbaiki kelemahan dalam pembelajaran. Oleh itu, ia adalah satu proses yang tidak boleh diabaikan bagi setiap pelajar di sekolah KAFA Integrasi.

Leave a Comment