Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz (SMISTA): Konsep dan Kelebihannya

Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz (SMISTA) adalah sebuah institusi pendidikan yang unik di Malaysia yang mengkombinasikan kurikulum sains dan tahfiz. Ia ditubuhkan pada 3 Januari 2011 di bangunan sementara yang berkongsi bangunan Sekolah Menengah Agama MAIWP (SMA MAIWP) di Bandar Tun Razak, Cheras, Kuala Lumpur. SMISTA adalah sebuah sekolah menengah yang menawarkan kurikulum sains dan tahfiz yang sama rata. Dalam kurikulum sains, pelajar akan mempelajari mata pelajaran seperti matematik, sains, dan bahasa Inggeris, manakala dalam kurikulum tahfiz, mereka akan mempelajari hafazan al-Quran dan ilmu-ilmu berkaitan.

SMISTA diterajui oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dan bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang berjaya dan beriman. Ia menerima pelajar dari seluruh Malaysia dan juga dari luar negara. SMISTA menawarkan kemudahan asrama yang selesa dan mempunyai kakitangan yang berpengalaman dalam menguruskan pelajar asrama.

SMISTA telah menerima banyak pujian dari pelbagai pihak kerana kejayaannya dalam menghasilkan pelajar yang cemerlang dalam bidang sains dan tahfiz. Banyak bekas pelajar SMISTA telah berjaya dalam bidang akademik dan juga profesional. SMISTA juga sering menjadi tumpuan media tempatan kerana kejayaannya dalam menghasilkan pelajar yang berjaya dan beriman.

Sejarah Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz

Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz (SMISTA) merupakan sebuah institusi pendidikan menengah di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang mula beroperasi pada 3 Januari 2011. Sekolah ini bermula dengan 55 orang pelajar dan berkongsi bangunan dengan Sekolah Menengah Agama MAIWP (SMA MAIWP) di Bandar Tun Razak, Cheras, Kuala Lumpur.

SMISTA ditubuhkan dengan matlamat untuk menghasilkan graduan yang berintegriti, berilmu dan beramal, serta mempunyai kemampuan dalam bidang sains dan teknologi serta tahfiz al-Quran. Sejak penubuhannya, sekolah ini telah mengalami beberapa peningkatan dan penambahbaikan fasiliti serta penambahan bilangan pelajar.

Pada tahun 2019, SMISTA telah membuka cawangan di Kedah yang dikenali sebagai Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam (SMITI). SMITI merupakan pusat pendidikan peringkat menengah milik Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan dikelola oleh Jabatan Pembangunan Sekolah Menengah di bawah Dewan Pemuda PAS Malaysia (DPPM).

Pendidikan di Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz

Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz (SMISTA) adalah sebuah sekolah menengah di Malaysia yang menawarkan pendidikan integrasi sains dan tahfiz. SMISTA menawarkan kurikulum yang unik yang memadukan pembelajaran sains dan matematik dengan pembelajaran al-Quran dan tahfiz. SMISTA juga menawarkan pelbagai aktiviti kokurikulum untuk memupuk bakat dan minat pelajar.

Kurikulum

Kurikulum SMISTA terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu kurikulum sains dan matematik, dan kurikulum tahfiz. Kurikulum sains dan matematik mengikuti kurikulum standard Kementerian Pendidikan Malaysia, manakala kurikulum tahfiz memfokuskan kepada pembelajaran al-Quran dan tahfiz.

Pelajar di SMISTA diwajibkan mengikuti kedua-dua kurikulum ini, dan diharapkan dapat menyeimbangkan antara pembelajaran sains dan tahfiz. SMISTA juga menawarkan program-program tambahan seperti program pengajaran Bahasa Arab dan program kecemerlangan akademik.

Pengurusan Sekolah

SMISTA dikendalikan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dan diuruskan oleh pentadbir dan guru-guru yang berkelayakan. SMISTA mempunyai kemudahan-kemudahan yang lengkap seperti bilik darjah yang selesa, makmal sains, perpustakaan, asrama, dan kemudahan sukan.

SMISTA juga mempunyai sistem penilaian yang telus dan adil, dan menawarkan bantuan tuisyen dan kaunseling untuk pelajar yang memerlukan. SMISTA mempunyai matlamat untuk menghasilkan pelajar yang berdaya saing tinggi, berakhlak mulia, dan berjaya dalam kehidupan.

Kelebihan Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz

  • Pendidikan integrasi sains dan tahfiz yang unik dan berkualiti
  • Kurikulum yang seimbang dan menyeluruh
  • Kemudahan-kemudahan yang lengkap dan selesa
  • Sistem penilaian yang telus dan adil
  • Bantuan tuisyen dan kaunseling yang disediakan

SMISTA juga menawarkan pelbagai aktiviti kokurikulum seperti sukan, seni, dan kepimpinan untuk memupuk bakat dan minat pelajar. SMISTA adalah pilihan yang baik untuk pelajar yang ingin mendapatkan pendidikan berkualiti dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan.

Kemasukan ke Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz

Syarat Kemasukan

Untuk kemasukan ke Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz (SMISTA), terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh calon pelajar. Pertama, calon pelajar mestilah warganegara Malaysia dan beragama Islam. Kedua, calon pelajar perlu mempunyai kelayakan akademik yang mencukupi seperti mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan UPSR. Selain itu, calon pelajar juga perlu mempunyai kemahiran membaca al-Quran dan menghafaz beberapa surah yang penting.

Proses Kemasukan

Proses kemasukan ke SMISTA dilakukan secara atas talian atau online melalui portal MAIWP www.maiwp.gov.my. Permohonan kemasukan perlu dibuat pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Calon pelajar perlu mengisi borang permohonan dengan lengkap dan memastikan semua dokumen yang diperlukan disertakan bersama permohonan. Dokumen yang perlu disertakan antaranya adalah salinan kad pengenalan pelajar dan ibu bapa, salinan keputusan UPSR, dan surat akuan berkenaan status kewarganegaraan dan agama pelajar. Setelah permohonan diterima, calon pelajar akan dipanggil untuk menghadiri temuduga ke atas talian atau di sekolah. Temuduga ini bertujuan untuk menilai kemahiran membaca al-Quran dan menguji kebolehan pelajar dalam mengikuti pendidikan di SMISTA. Jika berjaya, calon pelajar akan diberikan tawaran kemasukan ke SMISTA dan perlu mendaftar sebagai pelajar baru di sekolah tersebut.

Bayaran

Berapa Yuran Pengajian Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz?

Menurut laman web rasmi SMISTA, yuran pengajian bagi pelajar tingkatan satu hingga tingkatan tiga adalah sebanyak RM10,000 setahun. Bagi pelajar tingkatan empat dan lima, yuran pengajian adalah sebanyak RM12,000 setahun. Selain daripada yuran pengajian, pelajar juga perlu membayar yuran asrama, yuran makanan, dan yuran aktiviti kokurikulum.

Macam Mana Nak Bayar Yuran Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz?

Pelajar boleh membayar yuran pengajian melalui kaedah tunai atau cek bank. Pihak sekolah juga menerima pembayaran secara online melalui sistem pembayaran FPX. Bagi pelajar yang ingin membayar secara ansuran, mereka perlu menghubungi pihak pentadbiran sekolah untuk maklumat lanjut. Untuk yuran asrama, pelajar perlu membayar sebanyak RM3,000 setahun. Yuran makanan pula adalah sebanyak RM1,200 setahun. Pelajar juga perlu membayar yuran aktiviti kokurikulum mengikut jenis dan kategori aktiviti yang dipilih. Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz menyediakan pelbagai kemudahan pembayaran untuk memudahkan pelajar dan ibu bapa. Pelajar dan ibu bapa boleh menghubungi pihak pentadbiran sekolah untuk maklumat lanjut mengenai pembayaran yuran.

Kesimpulan

Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz (SMISTA) merupakan sebuah institusi pendidikan menengah yang unik di Malaysia. SMISTA menawarkan pelbagai program akademik dan keagamaan yang bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang berpengetahuan, beriman dan beramal. Dalam masa yang singkat, SMISTA telah menjadi salah satu institusi pendidikan menengah yang terkenal di Malaysia.

SMISTA menawarkan program akademik yang lengkap dan berkualiti tinggi. Pelajar SMISTA mempunyai peluang untuk mempelajari pelbagai mata pelajaran seperti Matematik, Sains, Bahasa Inggeris, dan lain-lain. Selain itu, SMISTA juga menawarkan program keagamaan yang lengkap seperti pengajian al-Quran, Fiqh, Sirah, dan lain-lain. Pelajar SMISTA juga mempunyai peluang untuk mengambil bahagian dalam program-program kokurikulum seperti sukan, seni, dan lain-lain.

SMISTA juga menawarkan program Tahfiz yang lengkap dan berkualiti tinggi. Pelajar SMISTA mempunyai peluang untuk menghafaz al-Quran secara menyeluruh dan mendalam. Program Tahfiz di SMISTA memberikan penekanan yang tinggi kepada kualiti hafazan dan pemahaman al-Quran. Pelajar SMISTA juga mempunyai peluang untuk mengambil bahagian dalam pertandingan Tahfiz yang dianjurkan oleh pihak sekolah.

Secara keseluruhan, SMISTA merupakan sebuah institusi pendidikan menengah yang unik dan berkualiti tinggi. Pelajar SMISTA mempunyai peluang untuk mempelajari pelbagai mata pelajaran dan program keagamaan yang lengkap. Selain itu, pelajar SMISTA juga mempunyai peluang untuk mengambil bahagian dalam program-program kokurikulum dan program Tahfiz yang berkualiti tinggi. SMISTA merupakan pilihan yang tepat bagi pelajar yang ingin memperoleh pendidikan yang berkualiti tinggi dan holistik.

Leave a Comment