Syarat Kemasukan Sekolah KAFA

Sekolah KAFA (Kelas Al-Quran dan Fardu Ain) adalah sebuah institusi pendidikan Islam yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia untuk memastikan anak-anak Muslim dapat belajar dan memahami asas agama Islam dengan lebih mendalam. KAFA terdiri daripada kelas pengajian Al-Quran dan Fardu Ain yang bermula dari tahun satu hingga tahun enam. KAFA adalah alternatif kepada sekolah rendah biasa dan menawarkan kurikulum yang berbeza daripada sekolah rendah biasa.

Syarat kemasukan sekolah KAFA adalah penting untuk dipenuhi bagi membolehkan anak-anak mendaftar ke dalam institusi ini. Terdapat beberapa syarat umum, kelayakan umur, pendidikan, dokumen sokongan, dan syarat khusus yang perlu dipenuhi. Permohonan kemasukan KAFA juga memerlukan proses yang perlu diikuti oleh ibu bapa atau penjaga murid. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan secara terperinci mengenai syarat kemasukan sekolah KAFA dan proses permohonan.

Syarat Umum dan Kelayakan Umur

Syarat kemasukan sekolah KAFA adalah penting bagi memastikan anak-anak memenuhi kelayakan umur dan persyaratan umum. Murid-murid yang ingin mendaftar ke KAFA perlu berusia tujuh tahun atau lebih pada tarikh 1 Januari tahun berkenaan. Selain itu, mereka juga perlu menjadi warganegara Malaysia dan mempunyai sijil kelahiran yang sah. Syarat kemasukan lain termasuk mempunyai sijil akuan nikah ibu bapa atau penjaga murid dan bukti alamat yang sah.

Syarat Pendidikan dan Dokumen Sokongan

Selain syarat umum dan kelayakan umur, syarat kemasukan sekolah KAFA juga termasuk pendidikan dan dokumen sokongan. Murid-murid yang ingin mendaftar ke KAFA perlu mempunyai sijil kelulusan Tahun 1 bagi mata pelajaran Pendidikan Islam. Dokumen sokongan lain termasuk sijil kelahiran, sijil akuan nikah ibu bapa atau penjaga murid, dan bukti alamat yang sah.

Syarat Khusus

Syarat kemasukan sekolah KAFA juga termasuk syarat khusus seperti mempunyai pengetahuan asas membaca Al-Quran dan bersedia untuk mempelajari Fardu Ain. Calon murid juga perlu mematuhi peraturan dan disiplin sekolah KAFA serta mempunyai keupayaan untuk menghadiri kelas secara berkala.

Proses Permohonan

Proses permohonan kemasukan KAFA melibatkan beberapa langkah seperti mengisi borang permohonan, melampirkan dokumen sokongan, dan menghadiri temuduga. Ibu bapa atau penjaga murid perlu menghadiri sesi pendaftaran yang diadakan oleh sekolah KAFA dan memenuhi semua syarat yang ditetapkan.

Rumusan:

 • Syarat kemasukan sekolah KAFA termasuk syarat umum, kelayakan umur, pendidikan, dokumen sokongan, dan syarat khusus.
 • Proses permohonan kemasukan KAFA melibatkan beberapa langkah seperti mengisi borang permohonan, melampirkan dokumen sokongan, dan menghadiri temuduga.
 • Murid-murid yang ingin mendaftar ke KAFA perlu memenuhi semua syarat yang ditetapkan dan mematuhi peraturan dan disiplin sekolah KAFA.

Syarat Umum

Untuk mendaftar ke sekolah KAFA, terdapat beberapa syarat umum yang perlu dipenuhi oleh calon murid. Berikut adalah beberapa syarat umum yang biasanya diperlukan:

 • Calon murid perlu berumur 7 tahun ke atas pada tahun yang sama ketika mendaftar.
 • Calon murid perlu mempunyai sijil kelahiran sebagai bukti umur.
 • Calon murid perlu mempunyai sijil pengesahan Islam.
 • Calon murid perlu mempunyai sijil kesihatan yang lengkap dan sah dari klinik atau hospital kerajaan.
 • Calon murid perlu mempunyai salinan kad pengenalan ibu bapa atau penjaga sah.

Selain itu, calon murid juga perlu memenuhi syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah KAFA. Syarat-syarat khusus ini bergantung kepada keperluan dan kebijaksanaan pihak sekolah KAFA.

Calon murid dan ibu bapa atau penjaga perlu memastikan bahawa semua dokumen yang diperlukan telah disediakan sebelum mendaftar ke sekolah KAFA. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sah boleh menyebabkan permohonan ditolak oleh pihak sekolah KAFA.

Syarat Kelayakan Umur

Syarat kemasukan murid KAFA adalah kanak-kanak Islam yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun atau murid Tahun 1 hingga Tahun 6 Sekolah Rendah. Oleh itu, pemohon yang ingin mendaftar ke KAFA perlu memastikan bahawa umur mereka memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan.

Bagi memudahkan pemohon, jadual umur kemasukan murid KAFA adalah seperti berikut:

Tahun KelahiranUmur
20167 tahun
20158 tahun
20149 tahun
201310 tahun
201211 tahun
201112 tahun

Jadual di atas menunjukkan bahawa pemohon yang lahir pada tahun 2016 akan memenuhi syarat kelayakan umur untuk mendaftar ke KAFA pada tahun 2023. Pemohon yang lahir pada tahun 2011 pula akan memenuhi syarat kelayakan umur untuk mendaftar ke KAFA pada tahun 2023.

Selain itu, pemohon juga perlu memastikan bahawa mereka adalah Warganegara Malaysia. Pemohon yang bukan Warganegara Malaysia tidak layak untuk mendaftar ke KAFA.

Syarat Pendidikan

Untuk mendaftar ke kelas Al-Quran & Fardu Ain (KAFA), terdapat beberapa syarat pendidikan yang perlu dipenuhi. Berikut adalah beberapa syarat pendidikan yang perlu dipenuhi:

 • Calon perlu berumur 7 tahun atau lebih pada tahun permulaan pengajian.
 • Calon perlu mempunyai sijil kelulusan daripada sekolah rendah atau sekolah jenis kebangsaan.
 • Calon perlu mempunyai pengetahuan asas dalam bahasa Arab dan mampu membaca Al-Quran dengan lancar.
 • Calon perlu mempunyai minat dan motivasi yang tinggi dalam mempelajari agama Islam.

Selain itu, calon juga perlu mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh pihak sekolah KAFA. Antara peraturan yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:

 • Calon perlu hadir ke kelas dengan tepat pada masanya.
 • Calon perlu mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh pihak sekolah KAFA.
 • Calon perlu mengambil bahagian dalam semua aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah KAFA.

Dengan memenuhi syarat pendidikan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan, calon boleh memasuki kelas Al-Quran & Fardu Ain (KAFA) dan mempelajari ilmu agama Islam dengan lebih mendalam dan teratur.

Syarat Dokumen Sokongan

Untuk memohon kemasukan ke sekolah KAFA, pemohon perlu menyediakan dokumen sokongan yang diperlukan. Berikut adalah senarai dokumen sokongan yang perlu disediakan:

 1. Salinan kad pengenalan pemohon – Pemohon perlu menyediakan salinan kad pengenalan yang sah sebagai bukti pengenalan diri.
 2. Salinan sijil kelahiran – Pemohon perlu menyediakan salinan sijil kelahiran sebagai bukti umur yang sah.
 3. Surat beranak – Pemohon perlu menyediakan surat beranak sebagai bukti hubungan keluarga dengan penjaga.
 4. Surat pengesahan agama – Pemohon perlu menyediakan surat pengesahan agama dari pihak berkuasa agama setempat sebagai bukti agama Islam.
 5. Salinan slip gaji penjaga – Penjaga perlu menyediakan salinan slip gaji sebagai bukti pendapatan keluarga.
 6. Surat pengesahan tempat tinggal – Pemohon perlu menyediakan surat pengesahan tempat tinggal dari pihak berkuasa tempatan sebagai bukti alamat tempat tinggal.

Pemohon perlu memastikan bahawa semua dokumen sokongan yang diperlukan telah disediakan dengan lengkap dan sah sebelum menghantar permohonan kemasukan ke sekolah KAFA. Dokumen sokongan yang tidak lengkap atau tidak sah boleh menyebabkan permohonan ditolak.

Syarat Khusus

Bagi calon-calon yang ingin mendaftar ke kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA), terdapat beberapa syarat khusus yang perlu dipenuhi. Syarat khusus ini biasanya berbeza mengikut negeri dan agensi pelaksana yang menguruskan kelas KAFA tersebut.

Antara syarat khusus yang biasanya dikenakan ialah:

 • Calon-calon mesti beragama Islam.
 • Calon-calon mesti berumur antara 7 hingga 12 tahun.
 • Calon-calon mesti mempunyai asas membaca Al-Quran.
 • Calon-calon mesti mempunyai disiplin yang baik dan dapat mengikuti kurikulum yang ditetapkan.
 • Calon-calon mesti mempunyai keupayaan untuk mengikuti pembelajaran dalam bahasa Arab.

Selain itu, terdapat juga syarat khusus yang dikenakan untuk calon-calon yang ingin mendaftar ke Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN). Antara syarat khusus yang dikenakan ialah:

 • Calon-calon mesti mempunyai sijil kelahiran yang sah.
 • Calon-calon mesti mempunyai kad pengenalan atau MyKid yang sah.
 • Calon-calon mesti berumur antara 7 hingga 12 tahun.
 • Calon-calon mesti mempunyai disiplin yang baik dan dapat mengikuti kurikulum yang ditetapkan.
 • Calon-calon mesti mempunyai keupayaan untuk mengikuti pembelajaran dalam bahasa Arab.

Bagi calon-calon yang memenuhi syarat khusus tersebut, mereka boleh membuat permohonan untuk mendaftar ke kelas KAFA atau SRAN yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Permohonan boleh dibuat di pejabat agensi pelaksana yang menguruskan kelas KAFA atau SRAN tersebut.

Proses Permohonan

Permohonan untuk kemasukan ke kelas KAFA boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan yang disediakan oleh pihak sekolah atau UPI Daerah. Selain itu, borang permohonan juga boleh dimuat turun dari laman sesawang http://pendidikan.jais.gov.my.

Untuk memohon kemasukan ke kelas KAFA, pemohon perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan agensi pelaksana. Antara syarat-syarat yang perlu dipenuhi adalah seperti berikut:

 • Pemohon mestilah berumur antara 7 hingga 12 tahun pada tahun permohonan.
 • Pemohon mestilah beragama Islam dan mempunyai sijil kelahiran yang sah.
 • Pemohon mestilah bermastautin di kawasan sekitar sekolah KAFA yang dipohon.
 • Pemohon mestilah mempunyai pengetahuan asas dalam membaca Al-Quran dan Fardu Ain.

Selepas pemohonan diterima oleh pihak sekolah, pemohon akan dipanggil untuk menghadiri sesi temuduga dan penilaian. Penilaian ini akan melibatkan ujian membaca Al-Quran, ujian Fardu Ain, dan juga temuduga dengan pihak sekolah.

Setelah lulus penilaian, pemohon akan diberikan tawaran untuk mengikuti kelas KAFA. Pemohon yang tidak berjaya dalam permohonan ini boleh memohon semula pada tahun-tahun berikutnya.

Tarikh Penting

Untuk ibu bapa yang ingin mendaftarkan anak mereka ke sekolah KAFA, terdapat beberapa tarikh penting yang perlu diingat. Berikut adalah beberapa tarikh penting yang perlu diambil perhatian:

Tarikh Permohonan

Permohonan kemasukan ke sekolah KAFA dibuka setiap tahun pada bulan Mac hingga Mei. Ibu bapa perlu memastikan bahawa mereka menghantar permohonan sebelum tarikh tutup permohonan. Tarikh tutup permohonan biasanya pada akhir bulan Mei.

Tarikh Penerimaan

Tarikh penerimaan ke sekolah KAFA biasanya diumumkan pada bulan Jun. Ibu bapa akan diberitahu sama ada permohonan anak mereka diterima atau tidak.

Tarikh Mula Sekolah

Sekolah KAFA biasanya bermula pada bulan Januari setiap tahun. Ibu bapa perlu memastikan bahawa anak mereka hadir ke sekolah pada hari pertama sekolah.

Tarikh Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK)

UPKK adalah ujian yang diambil oleh pelajar KAFA setiap tahun. Ujian ini diadakan pada bulan Oktober. Ibu bapa perlu memastikan bahawa anak mereka bersedia untuk mengambil ujian ini.

Tarikh Pengumuman Keputusan UPKK

Keputusan UPKK biasanya diumumkan pada bulan Disember. Ibu bapa akan diberitahu sama ada anak mereka lulus atau tidak.

Tarikh Penyerahan Keputusan Permohonan

Keputusan permohonan akan diumumkan pada bulan Julai. Ibu bapa perlu memastikan bahawa mereka mengambil keputusan tersebut pada tarikh yang telah ditetapkan.

Tarikh Pendaftaran Murid Baru

Pendaftaran murid baru biasanya dibuka pada bulan Mac hingga Mei setiap tahun. Ibu bapa perlu memastikan bahawa mereka mendaftarkan anak mereka secepat mungkin untuk memastikan tempat di sekolah KAFA.

Hak dan Tanggungjawab Pelajar

Pelajar KAFA mempunyai hak dan tanggungjawab yang perlu dipatuhi semasa mengikuti pengajaran dan pembelajaran di sekolah KAFA. Berikut adalah beberapa hak dan tanggungjawab pelajar KAFA:

Hak Pelajar KAFA

 • Mendapat pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan
 • Memperoleh bahan pengajaran yang mencukupi dan berkualiti
 • Berpeluang untuk menimba ilmu agama Islam secara mendalam
 • Mendapat perlindungan dan keselamatan semasa berada di sekolah KAFA
 • Memperoleh maklum balas yang jujur dan telus daripada guru dan pentadbir sekolah KAFA

Tanggungjawab Pelajar KAFA

 • Menjalankan ibadah solat secara berjemaah dan tepat pada waktunya
 • Menjaga kebersihan diri dan persekitaran sekolah KAFA
 • Mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh sekolah KAFA
 • Menghormati guru dan rakan sekelas
 • Mengambil berat tentang kepentingan pengajaran dan pembelajaran di sekolah KAFA

Pelajar KAFA perlu memahami hak dan tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran di sekolah KAFA berjalan dengan lancar dan berjaya. Guru dan pentadbir sekolah KAFA juga perlu memastikan hak pelajar dilindungi dan tanggungjawab pelajar dipatuhi bagi membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan cemerlang dalam ilmu agama Islam.

Penutup

Dalam kesimpulannya, Syarat Kemasukan Sekolah KAFA adalah penting bagi ibu bapa yang ingin mendaftarkan anak-anak mereka ke dalam program pengajian Al-Quran dan Fardu Ain. Ibu bapa perlu memastikan bahawa anak-anak mereka memenuhi syarat-syarat kemasukan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa.

Ibu bapa juga perlu memahami bahawa program KAFA bukanlah satu-satunya program pengajian Al-Quran dan Fardu Ain yang ada di Malaysia. Terdapat pelbagai program yang ditawarkan oleh institusi-institusi pengajian Islam di seluruh negara.

Oleh itu, ibu bapa perlu memilih program yang sesuai dengan keperluan anak-anak mereka dan memastikan bahawa mereka mendapat pengajaran Al-Quran dan Fardu Ain yang berkualiti. Dengan memilih program yang betul, anak-anak dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi seorang Muslim yang beriman dan taqwa.

Leave a Comment