Apa Beza Invois dan Resit

Invois dan resit (termasuk juga resit online) adalah dua dokumen penting yang sering digunakan dalam urus niaga perniagaan, tetapi fungsinya berbeza.

Kami akan kongsikan perbezaan antara invois dan resit supaya anda lebih faham. Boleh juga terus tengok contoh resit bayaran untuk rujukan anda.

Apa beza invois dan resit?

Invois dan resit adalah dokumen yang berbeza.

Invois adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli, yang menerangkan tentang butiran produk atau perkhidmatan yang telah dijual. Ia biasanya mencakupi maklumat seperti tarikh transaksi, jumlah yang perlu dibayar, tarikh pembayaran dan lain-lain.

Invois biasanya dikeluarkan sebelum pembayaran dibuat dan berfungsi sebagai permintaan rasmi untuk pembayaran.Sebaliknya, resit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli setelah pembayaran telah dibuat.

Ia bertindak sebagai bukti pembayaran dan seringkali mencakupi maklumat yang sama dengan invois, seperti tarikh transaksi dan jumlah yang telah dibayar.

Secara ringkas, invois adalah permintaan untuk pembayaran, manakala resit adalah bukti pembayaran.

Apa itu quotation?

Quotation adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli potensial yang merinci barang atau jasa yang dapat disediakan dan mencantumkan harga yang akan dikenakan.

Ini bukan dokumen hukum yang mengikat seperti invois atau resit, tetapi merupakan penawaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli.

Tujuan dari quotation adalah memberi pembeli gambaran tentang apa yang akan mereka terima dan berapa biaya yang akan mereka bayar jika mereka memilih untuk melanjutkan dengan transaksi.

Macam mana nak cari contoh template bagi quotation, invois dan resit?

Untuk mencari contoh template bagi quotation, invois dan resit dalam Bahasa Melayu, anda boleh ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Gunakan Google: Anda boleh mencari template yang anda perlukan dengan menaip kata kunci seperti “Contoh template quotation Bahasa Melayu”, “Contoh template invois Bahasa Melayu” atau “Contoh template resit Bahasa Melayu”.
  2. Laman Web Pengurusan Perusahaan: Terdapat beberapa laman web yang menawarkan pelbagai jenis template untuk perniagaan seperti quotation, invois dan resit. Antara laman web tersebut termasuklah Canva, Microsoft Office, Google Docs dan lain-lain. Anda hanya perlu melayari laman web tersebut dan mencari template yang sesuai.
  3. Platform Media Sosial: Anda juga boleh mendapatkan template dari platform media sosial seperti Facebook dan LinkedIn. Terdapat beberapa kumpulan atau komuniti perniagaan yang berkongsi pelbagai jenis template untuk membantu usahawan lain.
  4. Penggunaan Perisian Pengurusan Perniagaan: Beberapa perisian pengurusan perniagaan seperti Quickbooks, Zoho, dan Freshbooks menawarkan template quotation, invois dan resit yang boleh disesuaikan mengikut keperluan perniagaan anda.
  5. Rujuk kepada Pakar atau Perunding Perniagaan: Jika anda masih tidak dapat mencari template yang sesuai, anda boleh merujuk kepada pakar atau perunding perniagaan yang berpengalaman dalam bidang ini. Mereka mungkin boleh memberikan contoh template atau merujuk anda ke sumber yang boleh membantu.

Sebagai penutup, pastikan untuk menyesuaikan template tersebut mengikut keperluan perniagaan anda. Ini kerana setiap perniagaan mempunyai keperluan dan proses kerja yang berbeza.

Kenapa perniagaan perlu ada quotation, invois dan resit?

Pada asasnya, quotation, invois dan resit merupakan dokumen penting dalam perniagaan yang memainkan peranan berbeza tetapi saling berkaitan.

Berikut adalah sebab-sebab mengapa perlu ada ketiga-tiga dokumen ini:

  1. Quotation: Quotation, atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai sebut harga, adalah dokumen yang menyatakan butiran-butiran mengenai barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Ia berfungsi untuk memberi gambaran awal kepada pembeli mengenai harga dan butiran lain yang berkaitan sebelum transaksi dilakukan. Ini membolehkan pembeli membuat perbandingan dan keputusan berdasarkan quotation yang diberikan oleh penjual yang berbeza.
  2. Invois: Invois adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli setelah barangan atau perkhidmatan telah diserahkan atau disediakan. Ia berfungsi sebagai bukti jualan dan mempunyai butiran seperti tarikh jualan, jumlah barangan atau perkhidmatan yang dijual, harga setiap item dan jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh pembeli. Invois adalah penting untuk tujuan pelaporan kewangan dan cukai.
  3. Resit: Resit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli setelah pembayaran telah dibuat. Ia berfungsi sebagai bukti pembayaran dan biasanya mempunyai butiran seperti tarikh pembayaran, jumlah yang dibayar dan cara pembayaran. Resit adalah penting untuk pembeli sebagai bukti pembayaran dan untuk penjual sebagai rekod jualan dan pembayaran.

Quotation, invois dan resit adalah penting dalam perniagaan untuk memastikan transaksi berjalan dengan lancar dan adil, serta memudahkan pelaporan dan pengauditan kewangan.

Leave a Comment