Contoh Surat Kutipan Sumbangan PIBG

Surat kutipan sumbangan PIBG adalah surat yang dikeluarkan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) kepada ibu bapa pelajar bagi meminta sumbangan kewangan untuk menyokong aktiviti sekolah. Sumbangan tersebut biasanya digunakan untuk membiayai program-program seperti pembelian buku, alat tulis, keperluan sukan, dan lain-lain.

Tujuan utama kutipan sumbangan PIBG adalah untuk mengumpulkan dana bagi memastikan pelajar dapat menikmati pengalaman pembelajaran yang lebih baik dan lengkap. Selain itu, sumbangan tersebut juga membantu sekolah untuk memperbaiki dan meningkatkan kemudahan di sekolah seperti memperbaiki bangunan sekolah dan membeli peralatan yang diperlukan.

Peranan PIBG dalam Pengumpulan Dana

PIBG memainkan peranan penting dalam pengumpulan dana bagi menyokong aktiviti sekolah. PIBG bertanggungjawab untuk mengatur dan menguruskan kutipan sumbangan PIBG dan memastikan dana tersebut digunakan dengan sewajarnya.

PIBG juga memainkan peranan penting dalam mempromosikan sumbangan tersebut kepada ibu bapa dan guru. Mereka perlu memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai tujuan kutipan sumbangan PIBG dan bagaimana dana tersebut akan digunakan. Dalam hal ini, PIBG perlu memastikan bahawa ibu bapa dan guru memahami betul tujuan dan kepentingan sumbangan tersebut.

Dalam kesimpulannya, surat kutipan sumbangan PIBG adalah satu cara yang berkesan untuk mengumpulkan dana bagi menyokong aktiviti sekolah. PIBG memainkan peranan penting dalam pengumpulan dana dan memastikan dana tersebut digunakan dengan sewajarnya.

Prosedur dan Format Surat Kutipan Sumbangan

Surat kutipan sumbangan PIBG adalah satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh pihak sekolah kepada ibu bapa pelajar bagi meminta sumbangan untuk membiayai perbelanjaan sekolah. Surat ini mempunyai format yang tetap dan perlu mengandungi elemen penting yang diperlukan.

Langkah Penulisan Surat Kutipan

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil semasa menulis surat kutipan sumbangan PIBG:

 1. Tentukan tujuan surat – pastikan tujuan surat jelas dan ringkas.
 2. Tetapkan tarikh – tarikh surat perlu ditetapkan dengan jelas agar ibu bapa dapat mengambil tindakan secepat mungkin.
 3. Tetapkan subjek – subjek surat perlu jelas dan padat agar ibu bapa dapat mengerti tujuan surat.
 4. Jelaskan tujuan surat – jelaskan dengan jelas tujuan surat dan mengapa sumbangan diperlukan.
 5. Nyatakan jumlah sumbangan – nyatakan jumlah sumbangan yang diperlukan dan tempoh pembayaran.
 6. Berikan butiran akaun bank – berikan butiran akaun bank sekolah untuk tujuan pembayaran.
 7. Berikan butiran hubungan – berikan butiran hubungan sekolah dan ibu bapa pelajar.

Elemen Penting dalam Surat Kutipan

Surat kutipan sumbangan PIBG perlu mengandungi elemen penting seperti:

 • Nama pelajar – nama pelajar perlu disertakan agar ibu bapa dapat mengenal pasti siapa yang dimaksudkan.
 • Subjek – subjek surat perlu jelas dan padat agar ibu bapa dapat mengerti tujuan surat.
 • Sumbangan wang – jumlah sumbangan yang diperlukan perlu disebutkan agar ibu bapa dapat mengambil tindakan secepat mungkin.
 • Tandatangan – tandatangan pihak sekolah perlu disertakan sebagai tanda pengesahan surat.

Contoh Format Surat Kutipan Sumbangan PIBG yang simple

Berikut adalah contoh format surat kutipan sumbangan PIBG yang boleh digunakan:

Tarikh: DD/MM/YYYY

Kepada: Ibu Bapa Pelajar

Subjek: Kutipan Sumbangan PIBG

Salam Sejahtera,

Sekolah Kebangsaan ABC ingin memohon sumbangan dari ibu bapa pelajar bagi membiayai perbelanjaan sekolah. Sumbangan yang diperlukan adalah sebanyak RM 100 setiap pelajar bagi tempoh 6 bulan.

Sumbangan ini adalah penting bagi memastikan aktiviti sekolah dapat dijalankan dengan lancar. Oleh itu, kami berharap ibu bapa pelajar dapat memberikan sumbangan secepat mungkin.

Butiran akaun bank sekolah adalah seperti berikut:

Nama Bank: XXX
No Akaun: XXXXXXXXXX
Nama Akaun: Sekolah Kebangsaan ABC

Sekian, terima kasih atas kerjasama ibu bapa pelajar.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Tandatangan Pihak Sekolah

Dalam contoh format surat kutipan sumbangan PIBG di atas, terdapat elemen penting seperti tarikh, subjek, sumbangan wang, dan tandatangan. Surat ini juga memberikan butiran akaun bank sekolah dan jelas mengenai tujuan surat.

Pengurusan Sumbangan yang Diterima

Tanggungjawab Bendahari PIBG

Sebagai bendahari PIBG, tanggungjawab utama ialah menguruskan kutipan sumbangan daripada ibu bapa murid. Tugas ini melibatkan pemantauan jumlah kutipan, pengurusan rekod kutipan, dan penggunaan dana yang dikumpul. Oleh itu, bendahari PIBG perlu memastikan bahawa dana yang dikumpul digunakan secara berkesan dan telus.

Sistem Kutipan dan Rekod Automatik

PIBG sekolah biasanya menggunakan sistem kutipan dan rekod automatik untuk memudahkan urusan kutipan sumbangan. Sistem ini membolehkan ibu bapa murid membuat pembayaran secara atas talian dan menerima resit secara automatik. Ini memudahkan urusan kutipan sumbangan dan mengurangkan kesilapan dalam proses rekod.

Penggunaan Dana yang Dikumpul

Dana yang dikumpul daripada kutipan sumbangan PIBG digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk pembangunan, penyelenggaraan, dan aktiviti sekolah. Oleh itu, penting bagi PIBG untuk menguruskan dana dengan telus dan berkesan. PIBG perlu memastikan bahawa penggunaan dana yang dikumpul berdasarkan keperluan sekolah dan tidak disalahgunakan.

Dalam kesimpulannya, pengurusan kutipan sumbangan PIBG memerlukan tanggungjawab yang besar dan pengurusan yang telus. Oleh itu, penting bagi PIBG untuk menggunakan sistem kutipan dan rekod automatik untuk memudahkan urusan kutipan sumbangan. Selain itu, PIBG perlu memastikan bahawa dana yang dikumpul digunakan secara berkesan dan telus untuk pembangunan, penyelenggaraan, dan aktiviti sekolah.

Leave a Comment