KAFA Integrasi: Pendidikan Islam yang Inklusif dan Holistik

KAFA Integrasi adalah sebuah program pendidikan agama Islam di Malaysia yang dirancang khusus untuk pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6. Program ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran dan Fardu Ain. KAFA Integrasi melibatkan kurikulum yang disahkan oleh Agensi Pelaksana (Pihak Berkuasa Agama Negeri) dan mengikuti jadual atau waktu Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang telah ditetapkan.

Sekolah KAFA Integrasi As-Syakirin adalah salah satu sekolah KAFA Integrasi di Malaysia. Sekolah ini berdaftar dengan Jabatan Agama Islam, Selangor (JAIS) dan telah memulakan operasinya sejak tahun 2001. KAFA Integrasi As-Syakirin menawarkan matapelajaran agama yang menggunakan sukatan pelajaran JAIS dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Pelajar di KAFA Integrasi As-Syakirin akan mempelajari pelbagai topik agama Islam seperti tauhid, fiqh, hadis, sejarah Islam dan banyak lagi.

KAFA Integrasi bukan sahaja memberikan pengetahuan tentang agama Islam, tetapi juga membantu pelajar untuk membangunkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Dengan menekankan pada akhlak dan adab dalam kehidupan sehari-hari, KAFA Integrasi membantu pelajar untuk menjadi individu yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Pelajar KAFA Integrasi juga diajar untuk menghargai perbezaan budaya dan agama, dan menjadi warga Malaysia yang berbilang kaum yang bertoleransi dan mempunyai sikap saling menghormati.

Sejarah KAFA Integrasi

KAFA Integrasi adalah program pengajaran agama Islam yang mempunyai matlamat untuk menyediakan pendidikan agama yang menyeluruh dan holistik kepada pelajar. Program ini bermula pada tahun 2001 di Selangor dan kini telah diperkenalkan di seluruh Malaysia.

Ideanya adalah untuk menggabungkan pendidikan formal dengan pendidikan agama untuk menjamin pelajar mendapat pendidikan yang seimbang. Program ini juga menyediakan peluang kepada pelajar untuk menghafal Al-Quran secara menyeluruh dan belajar ilmu-ilmu agama.

KAFA Integrasi adalah hasil kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), dan agensi-agensi agama Islam di seluruh negara. Program ini menawarkan pelajaran agama yang menggunakan sukatan pelajaran dari JAIS dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

KAFA Integrasi telah membantu meningkatkan kualiti pendidikan agama Islam di Malaysia dan telah memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh pendidikan yang seimbang dan menyeluruh.

Kurikulum KAFA Integrasi

Kurikulum KAFA Integrasi adalah kurikulum yang menggabungkan pelajaran agama dan pelajaran akademik. Kurikulum ini dirancang untuk memenuhi keperluan pelajar dalam mempelajari ilmu agama dan ilmu sains secara serentak. Kurikulum KAFA Integrasi mempunyai beberapa ciri yang membezakannya daripada kurikulum biasa.

Antara ciri-ciri Kurikulum KAFA Integrasi adalah:

 • Kurikulum KAFA Integrasi menggabungkan pelajaran agama dan pelajaran akademik.
 • Kurikulum KAFA Integrasi menggunakan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
 • Kurikulum KAFA Integrasi menekankan pembelajaran yang holistik dan menyeluruh.
 • Kurikulum KAFA Integrasi menitikberatkan pada pembentukan akhlak yang mulia.

Kurikulum KAFA Integrasi menawarkan pelbagai matapelajaran yang meliputi pelajaran agama, sains, matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan sejarah. Pelajar yang mengikuti Kurikulum KAFA Integrasi akan mempelajari ilmu agama seperti Al-Quran dan Hadis, Fiqh, Akidah, dan Sirah Nabi. Selain itu, pelajar juga akan mempelajari ilmu sains seperti Fizik, Kimia, Biologi, dan Matematik.

Kurikulum KAFA Integrasi bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas. Pelajar yang telah menamatkan Kurikulum KAFA Integrasi dijangka mampu berjaya dalam pelbagai bidang kerjaya dan juga mampu mengaplikasikan ilmu agama dan ilmu sains dalam kehidupan seharian mereka.

Kelebihan KAFA Integrasi

KAFA Integrasi adalah sebuah sekolah yang menawarkan pendidikan agama Islam dan tahfiz di samping kurikulum sekolah rendah biasa. Berikut adalah beberapa kelebihan KAFA Integrasi:

 • Menawarkan pendidikan agama Islam secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kurikulum sekolah rendah biasa.
 • Mempunyai guru-guru yang berpengalaman dan berkelayakan dalam mengajar subjek agama Islam dan tahfiz.
 • Menawarkan kemudahan asrama bagi pelajar-pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.
 • Mempunyai suasana yang kondusif dan selamat untuk pembelajaran dan perkembangan pelajar.
 • Mempunyai program-program yang menyokong pembelajaran pelajar seperti program bacaan Al-Quran dan tazkirah harian.

KAFA Integrasi juga mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan sekolah-sekolah agama lain:

 • Menawarkan kurikulum yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah rendah biasa, membolehkan pelajar mempelajari mata pelajaran agama dan kurikulum biasa serentak.
 • Menawarkan kemudahan asrama bagi pelajar-pelajar yang tinggal jauh dari sekolah, membolehkan mereka menumpukan sepenuh perhatian pada pembelajaran dan perkembangan diri.
 • Menawarkan program-program yang menyokong pembelajaran pelajar seperti program bacaan Al-Quran dan tazkirah harian, membolehkan pelajar memperkukuhkan kefahaman mereka terhadap agama Islam.

Secara keseluruhan, KAFA Integrasi adalah sebuah pilihan yang baik bagi keluarga-keluarga yang ingin memberikan pendidikan agama Islam yang menyeluruh dan terintegrasi dengan kurikulum sekolah rendah biasa untuk anak-anak mereka. Dengan kemudahan asrama dan program-program yang menyokong pembelajaran pelajar, KAFA Integrasi membolehkan pelajar-pelajar menumpukan sepenuh perhatian pada pembelajaran dan perkembangan diri mereka.

Leave a Comment