Kursus Pendidikan di UiTM: Pilihan Terbaik untuk Masa Depan Anda

Kursus pendidikan di UiTM adalah salah satu program yang paling diminati di Malaysia. Universiti Teknologi MARA (UiTM) menawarkan pelbagai kursus pendidikan yang meliputi asasi, diploma, sarjana muda, dan program profesional. Fakulti Pendidikan di UiTM mempunyai reputasi yang baik dalam menghasilkan graduan berkualiti tinggi dan mempunyai prospek kerjaya yang cerah.

Pelajar yang memilih untuk mengambil kursus pendidikan di UiTM akan mendapat pengalaman pembelajaran yang menyeluruh dan bermakna. Mereka akan dibimbing oleh tenaga pengajar yang berkualiti tinggi dan berpengalaman dalam bidang pendidikan. Selain itu, pelajar juga akan mendapat peluang untuk mengikuti program latihan industri dan praktikal yang akan membantu mereka memperoleh pengalaman kerja yang berguna.

Dengan memilih untuk mengambil kursus pendidikan di UiTM, pelajar akan mempunyai prospek kerjaya yang cerah. Graduan dari Fakulti Pendidikan di UiTM mempunyai peluang kerja yang baik di sektor pendidikan dan juga di sektor swasta. Mereka juga akan mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulakan kerjaya yang berjaya di bidang pendidikan.

Hal penting yang dapat diambil:

  • Kursus pendidikan di UiTM menawarkan pelbagai program yang meliputi asasi, diploma, sarjana muda, dan program profesional.
  • Fakulti Pendidikan di UiTM mempunyai reputasi yang baik dalam menghasilkan graduan berkualiti tinggi dan mempunyai prospek kerjaya yang cerah.
  • Pelajar yang memilih untuk mengambil kursus pendidikan di UiTM akan mendapat pengalaman pembelajaran yang menyeluruh dan bermakna serta mempunyai prospek kerjaya yang cerah.

Kursus Pendidikan di UiTM

Pengenalan Kursus

UiTM menawarkan pelbagai kursus pendidikan bagi pelajar yang ingin mengejar kerjaya dalam bidang pendidikan. Kursus-kursus ini terdiri daripada program asasi/diploma, sarjana muda, profesional, penerapan, dan setara sepenuh masa/pengajian luar kampus. Pelajar boleh memilih kursus yang sesuai dengan minat dan keperluan mereka.

Keperluan Kemasukan

Untuk memohon ke program asasi/diploma di UiTM, pelajar perlu mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya lima kredit termasuk Bahasa Melayu dan Matematik. Bagi program sarjana muda, pelajar perlu mempunyai Diploma UiTM atau kelayakan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Keperluan kemasukan bagi program profesional, penerapan, dan setara sepenuh masa/pengajian luar kampus mungkin berbeza mengikut kursus yang dipilih.

Struktur Kursus

Struktur kursus pendidikan di UiTM berbeza-beza mengikut program yang dipilih. Sebagai contoh, program asasi/diploma dalam Pendidikan mempunyai struktur kursus yang berbeza daripada program sarjana muda dalam Pendidikan. Pelajar boleh merujuk senarai kursus dan program lengkap UiTM untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai struktur kursus bagi kursus pendidikan yang ditawarkan.

Dalam program sarjana muda dalam Pendidikan, pelajar akan mempelajari mata pelajaran seperti Psikologi Pendidikan, Pengurusan Bilik Darjah, dan Teknologi Pendidikan. Pelajar juga akan menjalani latihan mengajar di sekolah-sekolah terpilih untuk memperoleh pengalaman praktikal dalam bidang pendidikan.

Dalam program profesional seperti Diploma Pendidikan Khas, pelajar akan mempelajari aspek-aspek khas dalam pendidikan seperti Pendidikan Khas, Pendidikan Awal Kanak-Kanak, dan Pendidikan Remaja. Pelajar juga akan menjalani latihan mengajar di sekolah-sekolah terpilih untuk memperoleh pengalaman praktikal dalam bidang pendidikan khas.

Dalam program setara sepenuh masa/pengajian luar kampus seperti Diploma Pendidikan, pelajar akan mempelajari aspek-aspek penting dalam pendidikan seperti Psikologi Pendidikan, Pengurusan Bilik Darjah, dan Teknologi Pendidikan. Pelajar juga akan menjalani latihan mengajar di sekolah-sekolah terpilih untuk memperoleh pengalaman praktikal dalam bidang pendidikan.

UiTM menawarkan pelbagai kursus pendidikan yang sesuai dengan minat dan keperluan pelajar. Pelajar boleh merujuk senarai kursus dan program lengkap UiTM untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kursus-kursus pendidikan yang ditawarkan.

Leave a Comment