Kursus Penjagaan Orang Tua di Malaysia

Pusat pengajian di seluruh negara menawarkan kursus penjagaan orang tua bagi individu yang ingin mencari kerjaya dalam bidang penjagaan warga emas. Kursus ini memberi fokus kepada kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga warga emas yang memerlukan penjagaan dan perhatian khusus. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada aspek psikologi dan emosi warga emas, selain daripada aspek fizikal.

Kursus ini membantu meningkatkan kualiti penjagaan dan perkhidmatan yang diberikan kepada warga emas di pusat jagaan orang tua. Kursus ini juga membantu meningkatkan taraf hidup warga emas yang memerlukan penjagaan dan perhatian khusus.

Rumusan:

 • Kursus penjagaan orang tua memberi fokus kepada kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga warga emas yang memerlukan penjagaan dan perhatian khusus.
 • Kursus ini dimulakan pada tahun 1995 oleh Kementerian Kebajikan Malaysia dan Institut Latihan Kebajikan Malaysia (ILKM) dengan tujuan untuk melatih individu yang ingin bekerja dalam bidang penjagaan orang tua.
 • Kursus ini membantu meningkatkan kualiti penjagaan dan perkhidmatan yang diberikan kepada warga emas di pusat jagaan orang tua dan meningkatkan taraf hidup warga emas yang memerlukan penjagaan dan perhatian khusus.

Sejarah Kursus Penjagaan Orang Tua

Kursus penjagaan orang tua telah menjadi semakin popular di Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Kursus ini memberikan peluang kepada individu untuk belajar bagaimana menjaga orang tua mereka dengan lebih baik dan memberikan perkhidmatan penjagaan yang lebih baik kepada mereka.

Kursus penjagaan orang tua biasanya diselenggarakan di pusat pengajian atau institusi sosial. Terdapat beberapa institusi yang menawarkan kursus ini, termasuk Institut Sosial Malaysia (ISM) dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Kursus ini terbuka kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam penjagaan orang tua.

Sejarah kursus penjagaan orang tua bermula pada tahun 2000, ketika terdapat peningkatan dalam penubuhan rumah orang-orang tua di Malaysia. Selain di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), banyak rumah dibuka di bawah kelolaan badan bukan kerajaan (NGO), badan korporat dan orang perseorangan. Kebanyakan rumah-rumah ini berkonsepkan rumah penjagaan untuk harian, mingguan dan bulanan.

Objektif kursus penjagaan orang tua adalah untuk mewujudkan kesedaran di kalangan peserta mengenai status dan keperluan warga tua, memperkuatkan lagi ikatan dan fungsi keluarga ke arah keluarga bahagia, dan mewujudkan kesedaran dan sikap positif terhadap warga tua. Peserta kursus akan mempelajari bagaimana menjaga orang tua dengan cara yang betul, termasuk cara-cara untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian, dan perubatan. Mereka juga akan belajar bagaimana menguruskan orang tua yang mempunyai masalah kesihatan dan keperluan khas.

Kursus penjagaan orang tua adalah penting kerana ia membantu individu untuk memahami keperluan dan masalah yang dihadapi oleh orang tua mereka. Dengan mempelajari bagaimana menjaga orang tua dengan cara yang betul, individu dapat memberikan perkhidmatan penjagaan yang lebih baik kepada orang tua mereka dan memberikan sokongan yang diperlukan untuk mereka.

Objektif Kursus

Kursus Penjagaan Orang Tua di Pusat Pengajian bertujuan untuk membekalkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjaga warga tua dengan berkesan. Objektif kursus ini adalah seperti berikut:

 • Mewujudkan kesedaran di kalangan peserta mengenai status dan keperluan warga tua.
 • Memperkuatkan lagi ikatan dan fungsi keluarga ke arah keluarga bahagia.
 • Mewujudkan kesedaran dan sikap positif terhadap warga tua.
 • Membekalkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan dan pengurusan warga tua.
 • Membantu peserta memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan warga tua dan cara-cara untuk mengatasinya.
 • Membekalkan peserta dengan pengetahuan tentang perkhidmatan kesihatan dan sosial yang disediakan untuk warga tua.
 • Membekalkan peserta dengan kemahiran untuk merawat warga tua yang mempunyai masalah kesihatan atau kecacatan fizikal.
 • Membekalkan peserta dengan kemahiran untuk menguruskan perbelanjaan dan kewangan warga tua.
 • Membekalkan peserta dengan kemahiran untuk menguruskan keperluan harian warga tua seperti makanan, pakaian dan kebersihan.

Dengan mengikuti kursus ini, peserta akan dapat menambahkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan dan pengurusan warga tua. Peserta juga akan memperoleh keyakinan dan kesedaran yang diperlukan untuk menjaga warga tua dengan berkesan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik bagi mereka.

Struktur Kursus

Kursus penjagaan orang tua di pusat pengajian terdiri daripada dua modul iaitu modul teori dan modul praktikal.

Modul Teori

Modul teori merangkumi pengenalan kepada penjagaan orang tua, pemahaman tentang keperluan dan cabaran yang dihadapi oleh orang tua, teknik-teknik penjagaan yang betul, penjagaan kesihatan dan keselamatan, perancangan dan pengurusan masa serta pengurusan emosi.

Dalam modul ini, peserta akan diajar melalui ceramah, bahan bacaan, dan juga perbincangan berkumpulan. Peserta akan diberikan peluang untuk bertanya soalan dan mendapatkan jawapan daripada fasilitator kursus.

Modul Praktikal

Modul praktikal melibatkan latihan amali di pusat penjagaan orang tua. Peserta akan diajar teknik-teknik penjagaan yang betul dan diberikan peluang untuk mengamalkan kemahiran tersebut dalam situasi sebenar.

Peserta akan diberikan tugas untuk menjaga orang tua yang tinggal di pusat penjagaan dan diberikan penilaian oleh fasilitator kursus. Latihan amali ini bertujuan untuk memastikan peserta memahami dan menguasai kemahiran penjagaan orang tua dengan betul.

Modul praktikal juga melibatkan pembelajaran tentang pengurusan masa dan pengurusan emosi semasa menjaga orang tua. Peserta akan diajar cara untuk menguruskan masa dengan berkesan dan menguruskan emosi semasa menghadapi cabaran dalam penjagaan orang tua.

Dalam kesimpulannya, kursus penjagaan orang tua di pusat pengajian adalah penting untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan peserta dalam penjagaan orang tua. Modul teori dan modul praktikal yang disediakan dalam kursus ini akan memberikan peluang kepada peserta untuk memahami dan menguasai kemahiran penjagaan orang tua dengan betul.

Keperluan Kemasukan

Kursus Penjagaan Orang Tua di Pusat Pengajian adalah program yang bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada peserta untuk menjaga warga emas yang sihat dan berdaya tahan. Sebelum mendaftar untuk kursus ini, peserta perlu memahami keperluan kemasukan ke dalam program ini.

Berikut adalah beberapa keperluan kemasukan untuk kursus Penjagaan Orang Tua di Pusat Pengajian:

1. Kelayakan Minimum

Peserta perlu mempunyai kelayakan minimum yang diperlukan untuk mendaftar ke dalam kursus ini. Kelayakan minimum yang diperlukan adalah Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya. Peserta yang tidak memenuhi kelayakan minimum tidak akan dilayan.

2. Kesediaan Masa

Peserta perlu bersedia untuk menghadiri kursus secara berkala dan menyiapkan tugasan yang diberikan. Kursus Penjagaan Orang Tua di Pusat Pengajian memerlukan masa dan komitmen yang tinggi dari peserta. Peserta yang tidak dapat menghadiri kursus secara berkala atau tidak dapat menyiapkan tugasan tidak akan berjaya dalam kursus ini.

3. Kemahiran Komunikasi

Peserta perlu mempunyai kemahiran komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan warga emas dan rakan sekerja. Kemahiran komunikasi yang baik akan membantu peserta untuk memahami keperluan warga emas dan memberikan penjagaan yang berkualiti.

4. Kesihatan dan Kecergasan

Peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik dan berdaya tahan yang tinggi untuk menjaga warga emas. Penjagaan warga emas memerlukan tenaga dan kesabaran yang tinggi. Peserta yang mengalami masalah kesihatan atau tidak berdaya tahan tidak sesuai untuk mendaftar ke dalam kursus ini.

Dengan memahami keperluan kemasukan ke dalam kursus Penjagaan Orang Tua di Pusat Pengajian, peserta dapat membuat keputusan yang tepat sebelum mendaftar ke dalam program ini. Kursus ini adalah penting untuk membantu peserta memahami keperluan warga emas dan memberikan penjagaan yang berkualiti.

Proses Pendaftaran

Bagi individu atau organisasi yang berminat untuk membuka pusat penjagaan orang tua, mereka perlu memulakan proses pendaftaran dengan Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berkenaan. Permohonan pendaftaran hendaklah dibuat mengikut kehendak yang ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994.

Pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah akan memberikan konsultasi dan membantu dalam proses pendaftaran. Pendaftar perlu mengisi Borang Permohonan Untuk Pendaftaran Pusat Jagaan *Berkediaman/ Harian (Jadual 1, Peraturan 3, Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994) dan memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan.

Antara syarat-syarat yang perlu dipenuhi adalah seperti mempunyai lesen perniagaan yang sah, memiliki sijil kursus penjagaan orang tua, memiliki kelengkapan dan peralatan yang mencukupi, serta mempunyai tempat yang sesuai untuk menempatkan orang tua yang akan dijaga.

Setelah permohonan diluluskan, pendaftar akan diberikan lesen untuk mengendalikan pusat penjagaan orang tua. Pendaftar perlu mematuhi semua peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk memastikan pusat penjagaan beroperasi dengan baik dan selamat untuk orang tua yang dijaga.

Dalam menjalankan pusat penjagaan, pendaftar juga perlu memastikan bahawa semua kakitangan yang diambil bekerja mempunyai sijil kursus penjagaan orang tua yang sah. Selain itu, pendaftar perlu mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan orang tua.

Secara keseluruhannya, proses pendaftaran pusat penjagaan orang tua adalah penting untuk memastikan pusat penjagaan beroperasi dengan baik dan selamat untuk orang tua yang dijaga. Pendaftar perlu mematuhi semua peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk memastikan pusat penjagaan beroperasi dengan baik dan selamat untuk orang tua yang dijaga.

Pusat Pengajian yang Menawarkan Kursus

Pusat-pusat pengajian di seluruh Malaysia menawarkan kursus penjagaan orang tua untuk membantu mereka yang ingin merawat orang tua mereka sendiri. Kursus-kursus ini menawarkan pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga orang tua dengan baik.

Salah satu pusat pengajian yang menawarkan kursus penjagaan orang tua adalah Attia Care Centre. Pusat penjagaan orang tua ini terletak di Klang, Petaling Jaya, Bukit Damansara dan Subang Jaya. Mereka menawarkan perkhidmatan penjagaan secara sepenuh masa termasuk tenaga profesional dalam bidang perubatan.

Selain itu, Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia (MAKPEM) juga menawarkan kursus kebajikan, penjagaan warga tua dan khidmat bantu di rumah. Kursus ini diadakan di Institut Latihan MAKPEM di Kuala Lumpur dan menawarkan kemahiran asas dalam penjagaan orang tua.

Laman Khaira juga adalah pusat penjagaan orang tua profesional yang terdiri daripada jururawat dan pekerja sosial. Mereka menawarkan kursus-kursus penjagaan orang tua untuk membantu mereka yang ingin merawat orang tua mereka sendiri.

Dalam kursus-kursus ini, peserta akan mempelajari kemahiran asas dalam penjagaan orang tua seperti cara membersihkan dan memandikan orang tua, cara menguruskan ubat-ubatan, serta cara menjaga kesihatan dan kebersihan orang tua. Peserta juga akan mempelajari cara-cara untuk mengendalikan masalah kesihatan seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain.

Dengan mengikuti kursus-kursus ini, peserta akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk merawat orang tua mereka dengan baik dan memberikan perkhidmatan penjagaan yang berkualiti.

Manfaat Kursus

Kursus penjagaan orang tua di pusat pengajian memberikan banyak manfaat kepada peserta. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari mengikuti kursus ini:

1. Meningkatkan Kemahiran Penjagaan

Kursus ini memberikan peluang kepada peserta untuk meningkatkan kemahiran dalam menjaga orang tua. Peserta akan diberikan tips dan teknik yang berguna dalam menjaga orang tua yang mempunyai keperluan khas. Selain itu, peserta juga akan diajar cara-cara untuk menguruskan orang tua dengan lebih cekap dan efisien.

2. Meningkatkan Kesihatan Orang Tua

Peserta kursus akan diberikan pengetahuan yang berguna dalam menjaga kesihatan orang tua. Ini termasuklah cara-cara untuk memantau kesihatan orang tua, memastikan pemakanan yang seimbang dan berkhasiat, serta menguruskan ubat-ubatan dengan betul. Dengan pengetahuan ini, peserta dapat membantu memastikan orang tua mereka berada dalam keadaan sihat dan selesa.

3. Meningkatkan Kualiti Hidup Orang Tua

Dengan penjagaan yang lebih baik, orang tua akan dapat menikmati kualiti hidup yang lebih baik. Peserta kursus akan diajar cara-cara untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang sebaik mungkin kepada orang tua mereka. Ini termasuklah cara-cara untuk memahami keperluan dan kehendak orang tua, serta memberikan sokongan emosi yang diperlukan.

4. Meningkatkan Kualiti Hidup Penjaga

Kursus ini juga memberikan manfaat kepada penjaga orang tua. Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh, penjaga dapat mengurangkan tekanan dan kesulitan yang dialami semasa menjaga orang tua. Selain itu, penjaga juga akan dapat menguruskan masa mereka dengan lebih baik dan memastikan keperluan mereka sendiri dipenuhi.

Dengan manfaat-manfaat yang diperoleh dari kursus penjagaan orang tua di pusat pengajian, peserta akan dapat memberikan penjagaan yang lebih baik kepada orang tua mereka dan meningkatkan kualiti hidup mereka.

Kerjaya Selepas Kursus

Kursus Penjagaan Orang Tua di Pusat Pengajian memberikan peluang kerjaya yang menarik bagi peserta yang berminat. Selepas tamat pengajian, peserta boleh memilih untuk bekerja di pelbagai sektor yang berkaitan dengan penjagaan warga emas. Berikut adalah beberapa kerjaya yang boleh dipertimbangkan selepas tamat kursus:

1. Penjagaan Warga Emas di Pusat Penjagaan

Peserta yang tamat kursus penjagaan orang tua boleh memilih untuk bekerja di pusat penjagaan warga emas. Pusat penjagaan warga emas adalah tempat yang menyediakan perkhidmatan penjagaan dan rawatan untuk warga emas yang memerlukan bantuan dalam kehidupan seharian. Kerjaya ini memerlukan kemahiran dalam penjagaan dan perawatan, serta kebolehan untuk berkomunikasi dengan warga emas.

2. Penjagaan Warga Emas di Rumah

Selain bekerja di pusat penjagaan warga emas, peserta kursus juga boleh memilih untuk bekerja sebagai penjaga warga emas di rumah. Kerjaya ini memerlukan kemahiran dalam penjagaan dan perawatan, serta kebolehan untuk berkomunikasi dengan warga emas. Peserta boleh bekerja secara bebas atau melalui agensi penjagaan warga emas.

3. Penjagaan Kanak-Kanak

Peserta kursus penjagaan orang tua juga boleh memilih untuk bekerja sebagai penjaga kanak-kanak. Kerjaya ini memerlukan kemahiran dalam penjagaan dan perawatan, serta kebolehan untuk berkomunikasi dengan kanak-kanak. Peserta boleh bekerja di pusat penjagaan kanak-kanak, atau sebagai penjaga kanak-kanak di rumah.

4. Kursus Lanjutan

Peserta kursus penjagaan orang tua juga boleh memilih untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, seperti diploma atau ijazah dalam bidang penjagaan warga emas atau penjagaan kanak-kanak. Kursus lanjutan ini akan memberikan pengetahuan dan kemahiran yang lebih mendalam dalam bidang penjagaan, serta meningkatkan peluang kerjaya peserta di masa depan.

Dalam kesimpulannya, kursus penjagaan orang tua di Pusat Pengajian memberikan peluang kerjaya yang menarik bagi peserta yang berminat dalam bidang penjagaan warga emas dan kanak-kanak. Peserta boleh memilih untuk bekerja di pusat penjagaan warga emas, sebagai penjaga warga emas di rumah, sebagai penjaga kanak-kanak, atau melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Kursus Penjagaan Orang Tua di Pusat Pengajian adalah satu program yang sangat penting bagi masyarakat Malaysia yang semakin menua. Kursus ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemahiran kepada peserta dalam penjagaan dan pengurusan warga tua.

Peserta kursus akan memperoleh kesedaran mengenai status dan keperluan warga tua serta memperkuatkan lagi ikatan dan fungsi keluarga ke arah keluarga bahagia. Mereka juga akan memperoleh kesedaran dan sikap positif terhadap warga tua.

Selain itu, kursus ini juga memberikan pengetahuan tentang pengalaman mengendali pusat penjagaan warga tua, cabaran, kekuatan, dan keperluan penjagaan warga tua yang berada di pusat jagaan swasta. Peserta kursus akan memperoleh pengetahuan tentang pengaturan kehidupan dan penjagaan kesihatan warga tua terutamanya yang menghidap penyakit kronik seperti lemah jantung, tekanan darah tinggi (hipertensi), kencing manis (diabetes), nyanyuk (dementia), dan kelumpuhan.

Dorongan penempatan dan keselesaan diri warga tua di Rumah Seri Kenangan juga menjadi fokus dalam kursus ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa warga tua yang ditempatkan di rumah ini berpuas hati dan selesa dengan kemudahan, sikap ambil berat, jagaan kesihatan, dan jaminan makan-minum berbanding pengalaman sebelum menghuni RSK Taiping.

Dalam kesimpulannya, kursus ini memberikan manfaat yang besar kepada peserta dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan dan pengurusan warga tua. Diharapkan kursus ini dapat diteruskan dan diperluaskan lagi agar lebih ramai masyarakat Malaysia dapat memperoleh manfaat daripadanya.

Leave a Comment