Peluang Pekerjaan SKM Tahap 3: Prospek Kerjaya dalam Industri yang Berkembang

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) adalah salah satu program latihan kemahiran yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) untuk memenuhi keperluan industri. SKM terbahagi kepada lima tahap kemahiran, iaitu Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3, Tahap 4, dan Tahap 5. Setiap tahap mempunyai keperluan dan kriteria yang berbeza.

Peluang Pekerjaan SKM Tahap 3

SKM Tahap 3 adalah peringkat penyeliaan yang membolehkan pemegang sijil ini memegang jawatan penyelia dalam bidang kemahiran yang berkaitan. Terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang boleh dicari oleh pemegang SKM Tahap 3, antaranya adalah seperti berikut:

Juruteknik Automatif

Pemegang SKM Tahap 3 dalam bidang mekanik kenderaan boleh bekerja sebagai mekanik dan juruteknik di bengkel servis atau pusat penyelenggaraan kenderaan. Mereka bertanggungjawab untuk membaiki dan menyelenggara kenderaan serta menjalankan ujian dan penyelenggaraan berkala.

Juruteknik Elektrik

Pemegang SKM Tahap 3 dalam bidang elektrik boleh bekerja sebagai juruteknik elektrik di kilang atau syarikat yang memerlukan khidmat juruteknik elektrik. Mereka bertanggungjawab untuk membaiki dan menyelenggara sistem elektrik serta menjalankan ujian dan penyelenggaraan berkala.

Jurutera Mekanikal

Pemegang SKM Tahap 3 dalam bidang mekanikal boleh bekerja sebagai jurutera mekanikal di syarikat yang memerlukan khidmat jurutera mekanikal. Mereka bertanggungjawab untuk merancang, membangun, dan menguji sistem mekanikal.

Itulah beberapa contoh peluang pekerjaan yang boleh dicari oleh pemegang SKM Tahap 3. Dengan memegang sijil ini, pemegangnya mempunyai kelebihan dalam memasuki pasaran pekerjaan dan memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang.

Sektor Industri yang Menyediakan Peluang

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang kimpalan memberikan peluang kerjaya yang cerah di sektor industri tertentu. Berikut adalah beberapa sektor industri yang menyediakan peluang bagi jurukimpal berkemahiran SKM Tahap 3:

1. Industri Pembinaan Logam

Industri pembinaan logam memerlukan jurukimpal berkemahiran untuk memasang dan membaiki struktur logam seperti pintu, pagar, tangga, dan lain-lain. Jurukimpal yang berkemahiran dalam penggunaan alat kimpalan seperti MIG, TIG, dan SMAW sangat diperlukan dalam sektor ini.

2. Industri Pembuatan

Industri pembuatan juga memerlukan jurukimpal berkemahiran untuk memasang dan membaiki mesin dan jentera. Jurukimpal yang berkemahiran dalam penggunaan alat kimpalan seperti MIG, TIG, dan SMAW sangat diperlukan dalam sektor ini.

3. Industri Perabot

Industri perabot memerlukan jurukimpal berkemahiran untuk memasang dan membaiki struktur perabot seperti almari, meja, kerusi, dan lain-lain. Jurukimpal yang berkemahiran dalam penggunaan alat kimpalan seperti MIG, TIG, dan SMAW sangat diperlukan dalam sektor ini.

4. Kerja-kerja Struktur Pembinaan

Kerja-kerja struktur pembinaan seperti pembinaan bangunan, jambatan, dan lain-lain memerlukan jurukimpal berkemahiran untuk memasang dan membaiki struktur logam. Jurukimpal yang berkemahiran dalam penggunaan alat kimpalan seperti MIG, TIG, dan SMAW sangat diperlukan dalam sektor ini.

Dalam kesimpulannya, jurukimpal yang berkemahiran dalam bidang kimpalan mempunyai peluang kerjaya yang cerah dalam sektor industri tertentu seperti pembinaan logam, pembuatan, perabot, dan kerja-kerja struktur pembinaan. Oleh itu, mereka yang mempunyai SKM Tahap 3 dalam bidang kimpalan mempunyai peluang untuk memasuki sektor ini dan meningkatkan lagi kemahiran mereka.

Kemahiran yang Diperlukan untuk SKM Tahap 3

SKM Tahap 3 adalah tahap kemahiran yang lebih kompleks dan tinggi dalam program Sijil Kemahiran Malaysia. Oleh itu, calon yang ingin memperoleh SKM Tahap 3 perlu mempunyai kemahiran-kemahiran yang lebih baik dan lengkap berbanding dengan tahap-tahap sebelumnya.

Beberapa kemahiran yang diperlukan untuk SKM Tahap 3 termasuklah:

  • Kemahiran teknikal yang lebih tinggi dalam bidang yang dipilih
  • Kemahiran pengurusan dan penyeliaan kerja
  • Kemahiran komunikasi yang baik
  • Kemahiran analisis dan penyelesaian masalah
  • Kemahiran berfikir kreatif dan inovatif
  • Kemahiran berdikari dan proaktif

Calon yang mempunyai kemahiran-kemahiran tersebut akan mempunyai kelebihan dalam memperoleh SKM Tahap 3 dan juga peluang pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, kemahiran-kemahiran tersebut juga dapat membantu calon untuk terus berkembang dalam kerjaya mereka dan menjadi pekerja yang lebih mahir dan berkualiti.

Proses Pencarian Pekerjaan

Setelah menghabiskan kursus SKM Tahap 3, langkah selanjutnya adalah mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran yang dimiliki. Proses pencarian pekerjaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Mencari Peluang Pekerjaan

Cari peluang pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan tahap kemahiran SKM Tahap 3 yang dimiliki. Laman carian kerja adalah seperti Jobstreet, Indeed, MauKerja, Hiredly dan pelbagai lagi.

2. Hantar Surat Permohonan Pekerjaan

Setelah jumpa pekerjaan yang sesuai, langkah selanjutnya adalah mengirimkan surat permohonan pekerjaan. Pastikan bahwa permohonan yang dikirimkan lengkap dengan dokumen-dokumen yang penting, seperti sjiill SPM, SKM Tahap 3 dan resume.

3. Mempersiapkan Diri untuk Temuduga

Jika permohonan diterima, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan diri untuk interview. Persiapkan diri dengan baik, seperti ambil tahu tentang syarikat majikan.

Peluang Peningkatan Kerjaya

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 adalah tahap yang lebih tinggi dalam sistem pengiktirafan kemahiran Malaysia. Dengan mempunyai SKM Tahap 3, seseorang individu boleh mempunyai peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kerjayanya.

Berikut adalah beberapa peluang peningkatan kerjaya yang boleh didapati dengan mempunyai SKM Tahap 3:

Peluang Pekerjaan yang Lebih Baik

Memiliki SKM Tahap 3 membuka peluang pekerjaan yang lebih baik dan lebih luas. Ini kerana tahap kemahiran yang lebih tinggi ini membolehkan individu untuk memegang jawatan yang memerlukan kemahiran yang lebih tinggi. Contohnya, jawatan penyeliaan dalam bidang pengeluaran atau pengendalian.

Gaji yang Lebih Tinggi

Individu yang mempunyai SKM Tahap 3 boleh mengharapkan gaji yang lebih tinggi berbanding dengan individu yang hanya mempunyai SKM Tahap 1 atau Tahap 2. Ini kerana tahap kemahiran yang lebih tinggi ini membolehkan individu untuk memegang jawatan yang memerlukan kemahiran yang lebih tinggi dan oleh itu, dibayar dengan gaji yang lebih tinggi.

Peluang Peningkatan Kerjaya dalam Organisasi

Memiliki SKM Tahap 3 juga membuka peluang untuk peningkatan kerjaya dalam organisasi. Individu yang mempunyai tahap kemahiran yang lebih tinggi ini boleh dipertimbangkan untuk jawatan yang lebih tinggi seperti pengurus atau pengarah. Ini membantu individu untuk meningkatkan kedudukan dan pendapatan mereka dalam organisasi.

Trend Pasaran Kerja

Sekarang ini, pasaran kerja di Malaysia semakin kompetitif dan memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran dan sijil yang diiktiraf oleh industri. Oleh itu, pemegang sijil SKM Tahap 3 mempunyai peluang yang baik untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di industri yang memerlukan kemahiran teknikal.

Menurut carian di Indeed.com, terdapat beberapa pekerjaan yang sesuai untuk pemegang sijil SKM Tahap 3. Antaranya ialah sebagai Juruteknik Mekanikal, Juruteknik Elektrik, dan Juruteknik Sains Polimer. Pekerjaan ini memerlukan kemahiran teknikal yang tinggi dan sesuai dengan kemahiran yang dipelajari semasa mengikuti kursus SKM Tahap 3.

Selain itu, pemegang sijil SKM Tahap 3 juga mempunyai peluang untuk menjadi penyelia dalam industri yang memerlukan kemahiran teknikal. Dengan pengalaman dan kemahiran yang diperolehi semasa bekerja, pemegang sijil SKM Tahap 3 boleh memajukan kerjaya mereka dan menjadi pengurus atau penyelia dalam masa yang singkat.

Bagi pemegang sijil SKM Tahap 3 yang ingin memulakan kerjaya sebagai usahawan, mereka juga mempunyai peluang yang baik untuk membuka perniagaan kecil-kecilan yang berkaitan dengan kemahiran teknikal yang dipelajari semasa mengikuti kursus SKM Tahap 3. Dengan membuka perniagaan kecil-kecilan, mereka boleh memperoleh pendapatan yang stabil dan memajukan perniagaan mereka dalam masa yang singkat.

Undang-Undang dan Peraturan Pekerjaan

Bagi individu yang memperoleh Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3, terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang boleh dicapai. Namun, sebelum memulakan kerjaya dalam bidang yang dipilih, penting untuk memahami undang-undang dan peraturan pekerjaan yang berkaitan.

Antara undang-undang yang perlu difahami adalah Akta Kerja 1955 dan Perintah Amalan Industri Perkilangan 1980. Akta Kerja 1955 mengandungi peruntukan berkaitan dengan hak dan perlindungan pekerja, termasuk gaji, cuti, dan keselamatan pekerja. Sementara itu, Perintah Amalan Industri Perkilangan 1980 mengandungi peraturan berkaitan dengan amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

Selain itu, individu yang memperoleh SKM Tahap 3 juga perlu memahami peraturan berkaitan dengan kontrak pekerjaan, termasuk tempoh kontrak, gaji, dan faedah lain seperti cuti. Penting untuk memahami hak dan tanggungjawab pekerja dan majikan dalam kontrak pekerjaan.

Dalam bidang yang memerlukan lesen atau sijil khusus seperti bidang perubatan atau kejuruteraan, individu yang memperoleh SKM Tahap 3 juga perlu memahami peraturan berkaitan dengan lesen atau sijil tersebut. Ini termasuk peraturan berkaitan dengan pendaftaran dan pengeluaran lesen atau sijil, serta peraturan berkaitan dengan amalan profesional.

Dengan memahami undang-undang dan peraturan pekerjaan yang berkaitan, individu yang memperoleh SKM Tahap 3 dapat memulakan kerjaya dalam bidang yang dipilih dengan yakin dan berkeyakinan.

Leave a Comment