Apa Itu Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)

Pendahuluan

Dalam dunia pekerjaan, semakin banyak orang yang memilih untuk melanjutkan pendidikan mereka di bidang kemahiran. Hal ini adalah disebabkan banyaknya permintaan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tersebut adalah dengan mendapatkan Sijil Kemahiran Malaysia.

Apa Itu Sijil Kemahiran Malaysia?

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) adalah sijil rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Kementerian Sumber Manusia. Sijil ini menunjukkan bahwa individu tersebut telah menunjukkan kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas atau aktiviti kerja di bidang tertentu. SKM terdiri dari lima tahap pensijilan, yaitu Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3, Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4, dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap 5. Sijil Kemahiran Malaysia dalam Bahasa Inggeris ialah Malaysian Skills Certificate.

Sejarah Sijil Kemahiran Malaysia

SKM pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006 sebagai sebahagian dari inisiatif kerajaan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja di Malaysia. Sejak saat itu, SKM telah menjadi salah satu program persijilan yang paling popular di negara ini. Program ini telah membantu ribuan orang untuk meningkatkan kemampuan mereka dan memperolehi pekerjaan yang lebih baik.

Secara ringkasnya:

 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) adalah sijil rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Kementerian Sumber Manusia.
 • SKM terdiri dari lima tahap persijilan, yaitu Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3, Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4, dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap 5.
 • SKM diperkenalkan pada tahun 2006 sebagai sebahagian dari inisiatif kerajaan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja di Malaysia.

Apa Itu Sijil Kemahiran Malaysia?

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) adalah sijil yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Malaysia. Sijil ini merupakan persijilan rasmi nasional yang dianugerahkan oleh Kerajaan Malaysia dan diterima di dalam dan luar negara. SKM diberikan kepada individu yang telah menunjukkan keupayaan serta kompetensi untuk melaksanakan tugasan atau aktiviti kerja dalam bidang tertentu.

SKM menawarkan lima tahap persijilan iaitu:

 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1
 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2
 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3
 • Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4
 • Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap 5

Sijil ini menyediakan suatu laluan kerjaya dan pembangunan diri yang menarik setanding dengan laluan kerjaya berasaskan kelayakan akademik. Persijilan Kemahiran Malaysia berupaya melahirkan pekerja mahir yang terlatih dan berkelayakan untuk mempertingkatkan daya saing industri tempatan di pasaran dunia.

SKM ditawarkan dalam pelbagai bidang seperti teknologi maklumat, perhotelan, kecantikan, automotif, dan banyak lagi. Bagi yang berminat nak jadi tenaga pengajar, anda boleh ambil SKM untuk melayakkan diri menjadi tenaga pengajar kemahiran. Tak perlu ada degree pun boleh jadi tenaga pengajar tau!

SKM adalah sijil yang memberikan pengiktirafan kemahiran seseorang dalam sesuatu bidang, dan ia diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia serta diterima di dalam dan luar negara. Oleh itu, SKM adalah satu pilihan yang baik untuk mereka yang ingin meningkatkan kemahiran serta meningkatkan peluang kerjaya mereka.

Sejarah Sijil Kemahiran Malaysia

Pembangunan Awal

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) merupakan program pensijilan kemahiran yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Malaysia. Program ini ditubuhkan pada tahun 2006 sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memperkukuhkan sektor latihan kemahiran di Malaysia.

Pada permulaannya, SKM menawarkan empat tahap pensijilan iaitu Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3, dan Tahap 4. Program ini diwujudkan bagi memberikan pengiktirafan kepada individu yang telah menunjukkan kebolehupayaan serta kompetensi untuk melaksanakan tugasan atau aktiviti kerja dalam bidang tertentu. Graduan SKM laku di pasaran dan ada banyak peluang pekerjaan SKM tahap 3 yang menjanjikan gaji yang berpatutan.

Perubahan dan Peningkatan

Sejak penubuhannya, SKM telah mengalami beberapa perubahan dan peningkatan untuk memastikan program ini terus relevan dengan keperluan industri dan pasaran pekerjaan semasa. Antara perubahan yang dilakukan adalah penambahan tahap pensijilan iaitu Tahap 5 atau Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM).

Selain itu, SKM turut menawarkan pensijilan bagi program-program latihan dual nasional dan penilaian pencapaian terdahulu. Program ini memberikan peluang kepada individu yang telah memperoleh pengalaman dalam bidang tertentu untuk mendapatkan pengiktirafan formal melalui pensijilan kemahiran.

Dalam usaha untuk memperkukuhkan lagi program SKM, JPK turut memperkenalkan beberapa inisiatif termasuklah peningkatan kualiti latihan, peningkatan kapasiti penyedia latihan, dan pemantauan serta penilaian latihan. Semua usaha ini bertujuan untuk memastikan program SKM terus memberikan manfaat kepada individu dan industri di Malaysia.

Struktur Sijil Kemahiran Malaysia

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) adalah program latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehan seseorang dalam bidang tertentu. SKM dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Tahap Kemahiran

SKM terbahagi kepada lima tahap kemahiran, iaitu Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3, Tahap 4, dan Tahap 5. Setiap tahap mempunyai keperluan dan kriteria yang berbeza. Tahap 1 adalah tahap permulaan manakala Tahap 5 adalah tahap paling tinggi.

Berikut adalah ringkasan mengenai keperluan dan kriteria untuk setiap tahap kemahiran SKM:

TahapKriteria
Tahap 1Kemahiran asas dan pengetahuan praktikal dalam bidang tertentu
Tahap 2Kemahiran dan pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang tertentu
Tahap 3Kemahiran dan pengetahuan yang lebih kompleks dalam bidang tertentu
Tahap 4Kemahiran dan pengetahuan yang tinggi dalam bidang tertentu
Tahap 5Kemahiran dan pengetahuan yang sangat tinggi dalam bidang tertentu
Tahap SKM dan kriteria berkaitan kemahiran dan pengetahuan

Bidang Kemahiran

SKM menawarkan pelbagai bidang kemahiran yang boleh dipilih oleh individu yang ingin mengambil program ini. Terdapat lebih daripada 200 bidang kemahiran yang ditawarkan, termasuklah bidang kejuruteraan, perhotelan, pertanian, kesihatan, dan banyak lagi.

Setiap bidang kemahiran mempunyai keperluan dan kriteria yang berbeza, bergantung kepada tahap kemahiran yang dipilih. Sebagai contoh, untuk bidang kejuruteraan, keperluan dan kriteria untuk Tahap 1 adalah berbeza daripada Tahap 5.

Dalam memilih bidang kemahiran, individu perlu mempertimbangkan minat dan kebolehan mereka serta peluang pekerjaan dalam bidang tersebut.

SKM adalah satu program latihan yang penting bagi individu yang ingin meningkatkan kemahiran dan kebolehan mereka dalam bidang tertentu. Dengan memahami struktur SKM, individu dapat membuat keputusan yang tepat mengenai tahap dan bidang kemahiran yang sesuai dengan keperluan dan kebolehan mereka.

Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia

Kelebihan untuk Individu

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) adalah persijilan rasmi nasional yang dianugerahkan oleh Kerajaan Malaysia kepada individu yang telah menunjukkan keupayaan serta kompetensi untuk melaksanakan tugasan atau aktiviti kerja dalam bidang tertentu. Berikut adalah beberapa kelebihan yang dapat dinikmati oleh individu yang mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia:

 • Meningkatkan peluang pekerjaan: Peluang pekerjaan bagi graduan SKM adalah lebih tinggi berbanding dengan graduan universiti. Menurut statistik, 83.1% graduan kemahiran mendapat pekerjaan mengikut bidang pilihan dalam tempoh tiga bulan selepas graduasi, sekali gus membuktikan mereka menerima pengiktirafan daripada industri.
 • Meningkatkan kemahiran: Program SKM dirangka khas untuk mengembangkan kemahiran teknikal dan praktikal dalam bidang tertentu. Dalam proses pembelajaran, individu akan dilatih untuk menguasai kemahiran praktikal dan teknikal yang diperlukan di tempat kerja.
 • Meningkatkan kelayakan: SKM adalah kelayakan rasmi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Dengan mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia, individu akan mempunyai kelayakan rasmi untuk memohon jawatan dalam bidang tertentu.

Kelebihan untuk Majikan

Sijil Kemahiran Malaysia juga memberikan kelebihan kepada majikan dalam memperoleh pekerja yang berkemahiran dan berkelayakan. Berikut adalah beberapa kelebihan yang dapat dinikmati oleh majikan:

 • Mendapatkan pekerja yang berkemahiran: SKM adalah persijilan rasmi yang menunjukkan bahawa individu tersebut mempunyai kemahiran teknikal dan praktikal dalam bidang tertentu. Oleh itu, majikan dapat memperoleh pekerja yang berkemahiran dan mempunyai kemahiran yang diperlukan.
 • Meningkatkan produktiviti: Dengan mempunyai pekerja yang berkemahiran, majikan dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam operasi harian. Pekerja yang berkemahiran dapat melaksanakan tugasan dengan lebih cekap dan efektif.
 • Meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan: Pekerja yang berkemahiran dapat membantu meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat. Dengan mempunyai pekerja yang berkemahiran, syarikat dapat memenuhi keperluan pelanggan dengan lebih baik.

Proses Mendapatkan Sijil Kemahiran Malaysia

Untuk memperoleh Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), seseorang perlu mengikuti proses yang ditetapkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Proses ini melibatkan tiga fasa utama iaitu pendaftaran, pengajian dan latihan, serta penilaian dan pengesahan.

Pendaftaran

Pertama sekali, calon perlu mendaftar di pusat-pusat latihan kemahiran yang diiktiraf oleh JPK. Calon perlu memilih bidang kemahiran yang ingin dipelajari dan tahap SKM yang diinginkan. Calon juga perlu memastikan bahawa pusat latihan yang dipilih menawarkan program yang diiktiraf oleh JPK.

Pengajian dan Latihan

Setelah mendaftar, calon akan memulakan pengajian dan latihan di pusat latihan yang dipilih. Pengajian dan latihan ini akan melibatkan pembelajaran teori dan praktikal mengenai bidang kemahiran yang dipilih. Calon akan diajar oleh pensyarah yang berkelayakan dan berpengalaman dalam bidang yang dipilih.

Penilaian dan Pengesahan

Setelah menamatkan pengajian dan latihan, calon akan mengambil peperiksaan bertulis dan ujian praktikal. Peperiksaan bertulis akan menguji pengetahuan teori calon manakala ujian praktikal akan menguji kemahiran praktikal calon. Selepas itu, calon akan dinilai oleh panel penilai yang dilantik oleh JPK.

Jika calon berjaya melepasi penilaian, calon akan diberikan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) oleh JPK. SKM ini merupakan pengiktirafan kemahiran yang diperoleh calon dan boleh digunakan untuk memohon kerja atau melanjutkan pengajian ke tahap yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Dalam artikel ini, telah dibincangkan mengenai apa itu Sijil Kemahiran Malaysia. SKM adalah persijilan rasmi nasional yang dianugerahkan oleh Kerajaan Malaysia kepada individu yang telah menunjukkan keupayaan serta kompetensi untuk melaksanakan tugasan atau aktiviti kerja dalam bidang tertentu.

SKM boleh diperoleh melalui tiga kaedah iaitu melalui latihan di institusi yang diiktiraf, melalui latihan berorientasikan industri, dan melalui pengiktiran pencapaian terdahulu. Tahap-tahap dalam SKM ini menunjukkan pengiktirafan kebolehupayaan serta tahap pengetahuan seseorang dalam sesuatu program.

Dalam memperoleh SKM, individu perlu memilih bidang kemahiran yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. Selain itu, individu juga perlu memilih institusi latihan yang diiktiraf dan berkualiti untuk memastikan mereka mendapat latihan yang berkualiti dan memenuhi standard yang ditetapkan.

SKM adalah penting dalam memperoleh pekerjaan dalam bidang tertentu dan juga memberi kelebihan kepada individu dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka. Oleh itu, individu perlu mempertimbangkan untuk memperoleh SKM sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan kemahiran mereka.

14 thoughts on “Apa Itu Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)”

 1. BERHARAP DI BERI PELUANG UNTUK MELANJUTKAN KEMAHIRAN KE TAHAP LEBIH TINGGI BAGI MENGUKUHKAN LAGI KEMAHIRAN DAN KEYAKINAN UNTUK MEMAJUKAN EKONOMI DAN INDUSTRI YANG BERPENGETAHUAN DAN SANGAT MAHIR

  Reply
 2. Bagi lepasan SKM tahap 3 bidang Pertanian, adakah peluang utk sambung belajar peringkat diploma tersedia di universiti awam @ swasta? Jika ada, universiti mana

  Reply
  • Di Malaysia ni ada 4 Univerisiti yg dipanggil Univerisiti Teknikal. Dia dibawah MTUN atau Malaysian Technical Univerisiti Network.
   Universiti tersebut ialah UTHM di Johor, UNIMAP di Perlis, UMP di Pahang dan UTem di Melaka.
   Jadi kalau nak sambung dalam bidang yang sama, boleh tengok dekat website universiti tadi untuk bidang yang berkaitan.

   Reply
 3. Mohon pencerahan..
  Saya habis belajar ambil bidang juruelektrik tahap 1.
  Tapi sampai sekarang,sy tak tahu..
  Adakah tahap 1 tu pw1 atau apa sebenarnya.
  Klau nk isi borang Keja jadi xfaham tak tahu nak tulis apa.

  Reply
 4. bagi lepasan SKM tahap 3 dalam bidang BAKERY AND PASTRY, nak sambung belajar ke peringkat diploma universiti am mana yg ada bidang ni

  Reply
 5. Saya nak tanya, kalau masa permohonan UPU, ada option kursus SKM Tahap 3, contoh; SIJIL TEKNOLOGI CADD SENIBINA (SKM TAHAP 3), kalau murid lepasan SPM tu tak pernah ada SKM Tahap 1 & 2, boleh apply ke kursus ni di UPU nanti?

  Reply
 6. SAYA HARAP SAYA DIBERI PELUANG UNTUK MENUNTUT ILMU, TERASA RINDU SEMULA UNTUK BELAJAR KEMBALI. PERNAH AMBIL SKM1 DIBIDANG RUMINAN, SAYA CADANG NAK MULA SEMULA DALAM JURUSAN JAHITAN

  Reply
 7. maaf saya nak bertanya, apakah peluang pekerjaan untuk lepasan SKM Tahap 3 dalam bidang Kimpalan? Saya kurang pengetahuan. Mohon jasa baik Tuan untuk memberikan sedikit ilmu. Terima kasih

  Reply
 8. SALAM tuan/puan.
  saya habis SKM 2, ingin bertanya :
  untuk sambung SKM 3 (dekorasi dalaman) dimana ada kolej atau tempat yg boleh saya teruskan belajar.
  terima kasih

  Reply
  • Di Malaysia ada 4 Universiti yg dipanggil Universiti Teknikal. Dia dibawah MTUN atau Malaysian Technical University Network. Antara universiti yang ada ialah UTHM di Johor, UNIMAP di Perlis, UMP di Pahang dan UTem di Melaka. Boleh hubungi terus Institusi berkenaan untuk maklumat berkaitan sambung belajar dalam bidang yang diingini. Terima kasih.

   Reply

Leave a Comment