Cabaran dalam TVET

Peluang pekerjaan dalam bidang TVET terus berkembang. Namun terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi. Salah satu cabaran utama ialah jurang antara keperluan industri dan pendidikan TVET yang disediakan.

Industri memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasaran. 

Adakah cabaran ini berkaitan kurikulum TVET yang tidak relevan dengan industri?

Ya, pendidikan TVET perlu memastikan kurikulum yang relevan dengan keperluan industri, supaya graduan memiliki kemahiran yang diperlukan untuk bersaing di pasaran kerja. Jika ini tidak dapat dicapai, golongan belia yang mengikuti kursus TVET mungkin menghadapi kesukaran dalam mencari pekerjaan yang sesuai.

Adakah perubahan teknologi seiring dengan pendidikan TVET?

Tidak. Ini adalah cabaran lain yang perlu diatasi iaitu perubahan teknologi yang pesat dalam era IR4.0. Teknologi baru seperti automasi, kecerdasan buatan, dan analitik data telah mengubah landskap pekerjaan dan memerlukan tenaga kerja yang mahir dalam bidang ini.

Pendidikan TVET harus mengadaptasi kurikulum dan metodologi pengajaran untuk memastikan graduan dapat menguasai kemahiran teknologi dan bekerja dengan efektif dalam industri yang berkembang pesat ini. 

Pendidikan TVET termasuklah politeknik dan kolej komuniti perlu diberi tumpuan sebagai institusi yang melahirkan modal insan berkemahiran tinggi, berpengetahuan, berinovasi, dan mampu menyesuaikan diri selaras dengan perkembangan IR4.0 (Omardin, 2019).

Apa perlu dilakukan untuk hadapi cabaran TVET ini?

Dalam menghadapi cabaran-cabaran ini, pendidikan TVET perlu bekerjasama dengan industri dan pihak berkuasa untuk memastikan kurikulum yang sesuai dengan keperluan semasa dan teknologi terkini. Inisiatif seperti program latihan vokasional yang bertujuan untuk memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran yang diperlukan juga patut diperluaskan.

Dalam jangka panjang, usaha bersama ini akan membantu TVET menghasilkan graduan berkemahiran yang bersedia menghadapi cabaran dan peluang pekerjaan masa depan.

Apa pendirian masyarakat tentang TVET?

TVET (Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional) merupakan satu bidang yang semakin mendapat perhatian yang dalam kalangan masyarakat Malaysia. Ramai yang mula sedar bahawa pendidikan vokasional ini mampu menghasilkan tenaga kerja mahir dan terlatih yang sangat diperlukan dalam industri moden.

Yang menariknya, graduan TVET telah terbukti berjaya dalam pelbagai bidang, dan mereka mendapat peluang pekerjaan yang menarik serta pendapatan yang setimpal. Ini memberi keyakinan kepada masyarakat bahawa bidang TVET bukan sahaja mampu meningkatkan pendapatan isi rumah tetapi juga mencipta peluang pekerjaan baru yang akan memanfaatkan semua pihak.

Benarkah TVET lebih ke arah teknikal berbanding teori?

Ya, TVET dilihat sebagai satu alternatif yang lebih praktikal kepada pendidikan akademik tradisional dalam membantu para belia mencapai kejayaan dan kestabilan kerjaya. Selain itu, terdapat kepercayaan yang kuat bahawa TVET mampu mencipta peluang pekerjaan masa depan.

Pendirian masyarakat terhadap TVET semakin positif dan mengakui bahawa individu yang berkebolehan dalam bidang teknikal dan vokasional mempunyai potensi yang besar dalam membangunkan negara. Mereka yang terlibat dalam jurusan TVET gemar mencuba sesuatu yang baru seperti bertukang dan menggunakan peralatan mesin untuk meningkatkan kemahiran mereka dan memupuk keinginan ke arah pembaharuan.

Masyarakat semakin menghargai dan memahami kepentingan TVET dalam ekonomi dan pembangunan negara. TVET dilihat sebagai jalan yang dapat melahirkan tenaga kerja yang mahir dan terlatih yang akan memberikan impak yang besar kepada pembangunan Malaysia.

Leave a Comment