Peluang Pekerjaan TVET: Contoh Bidang dan Kerjaya

Peluang pekerjaan TVET sangat luas. Ini adalah satu peluang yang besar untuk individu yang telah menamatkan pendidikan vokasional atau teknikal. Pendidikan TVET yang menekankan pembelajaran praktikal dan kemahiran teknikal memang sangat diperlukan dalam industri kerja masa kini.

Secara ringkas, walaupun peluang pekerjaan yang merangkumi bidang seperti automotif, teknologi maklumat, pertanian, perkhidmatan kesihatan itu banyak, ia tetap mempunyai cabaran dalam pendidikan TVET.

Apakah peluang pekerjaan TVET?

TVET atau Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional adalah satu program yang memberikan penekanan kepada kemahiran dan kebolehan teknikal. Peluang pekerjaan bagi lulusan TVET sangat luas dan beragam. Berikut adalah beberapa contoh peluang pekerjaan bagi lulusan TVET:

 1. Teknikal: Peluang pekerjaan dalam sektor ini meliputi pelbagai bidang seperti kejuruteraan, elektrik, mekanikal, dan sebagainya. Lulusan TVET dalam bidang ini boleh berfungsi sebagai juruteknik, juruukur, atau pengendali mesin.
 2. Kemahiran: Sektor kemahiran meliputi bidang seperti katering, tukang jahit, penata rambut, dan sebagainya. Lulusan TVET dalam bidang ini boleh menjadi usahawan atau bekerja di syarikat yang berkaitan dengan kemahiran yang dikuasai.
 3. Teknologi Maklumat: Dalam era digital ini, lulusan TVET dalam bidang teknologi maklumat mempunyai peluang pekerjaan yang luas. Mereka boleh bekerja dalam bidang pengaturcaraan, analisis data, rekabentuk laman web, dan sebagainya .Peluang kerjaya dalam teknologi pengimejan, dan teknologi pangkalan data memang tersedia bagi graduan TVET.
 4. Kesihatan dan Kecantikan: Lulusan TVET dalam bidang ini boleh bekerja di pusat kecantikan, spa, pusat kesihatan, dan sebagainya. Mereka boleh menjadi terapis, jururawat, atau pakar diet.
 5. Pertanian dan Perikanan: Lulusan TVET dalam bidang ini mempunyai peluang untuk bekerja di ladang, kebun, atau pusat akuakultur. Mereka boleh menjadi jurutera pertanian, pengusaha ladang, atau nelayan.
 6. Pembuatan: Industri ini membutuhkan tenaga kerja yang terlatih dalam bidang teknikal dan teknologi, seperti teknisi, juru las, dan operator mesin.
 7. Pembinaan: Tenaga mahir dalam bidang kejuruteraan awam, elektrik, dan mekanikal sangat diperlukan dalam sektor pembinaan.
 8. Automotif: Graduan TVET dengan kemahiran dalam bidang mekanik, elektrik, dan elektronik automotif sangat diminati oleh industri ini.
 9. Perkhidmatan Kesihatan: Graduan TVET juga diperlukan dalam bidang kejuruteraan bioperubatan, teknologi makmal perubatan, dan teknologi penyelenggaraan peralatan perubatan.

Peluang pekerjaan bagi lulusan TVET sangat luas dan tidak terhad kepada bidang-bidang tertentu sahaja. Sebagai tambahan, kerajaan juga telah menekankan kepentingan TVET dalam pembangunan ekonomi negara, menjadikannya satu pilihan karier yang baik.

Contoh bidang TVET di Malaysia

Bidang TVET (Technical and Vocational Education and Training) di Malaysia merangkumi pelbagai sektor. Contoh bidang dalam TVET di Malaysia adalah seperti berikut:

 1. Pertukangan dan Pembinaan: Ini termasuklah kursus dalam bidang pembinaan, kejuruteraan awam, dan seni bina.
 2. Automotif dan Mekanikal: Bidang ini meliputi pelatihan dalam pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan, kejuruteraan mekanikal, dan teknologi automotif.
 3. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT): Sektor ini menyediakan kursus dalam bidang pengaturcaraan, rangkaian komputer, dan keamanan siber.
 4. Pengeluaran dan Pembuatan: Ini termasuk kursus dalam teknologi pengeluaran, kejuruteraan pembuatan, dan pengendalian mesin.
 5. Elektrik dan Elektronik: Pelatihan dalam pemasangan elektrik, kejuruteraan elektronik, dan teknologi tenaga boleh diperolehi di sini.
 6. Hospitaliti dan Pelancongan: Bidang ini menyediakan kursus dalam pengurusan hotel, pelancongan, dan perkhidmatan makanan dan minuman.
 7. Kesihatan dan Penjagaan Sosial: Ini termasuk latihan dalam bidang kejururawatan, penjagaan kesihatan, dan perkhidmatan sokongan sosial.
 8. Pertanian dan Perhutanan: Pelatihan dalam bidang agroteknologi, pengurusan hutan, dan akuakultur tersedia dalam sektor ini.
 9. Kreatif dan Seni Persembahan: Ini meliputi kursus dalam reka bentuk grafik, produksi media, dan seni persembahan.
 10. Pendidikan dan Latihan Vokasional: Ini termasuk pelatihan bagi mereka yang ingin menjadi pendidik atau instructor dalam bidang vokasional.
 11. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan: Kursus dalam bidang ini fokus kepada pelatihan dalam pengurusan keselamatan di tempat kerja, termasuk aspek kesihatan dan pencegahan kecederaan.
 12. Teknologi Hijau dan Tenaga Boleh Baharu: Ini meliputi pelatihan dalam teknologi yang berkaitan dengan tenaga boleh baharu, pengurusan alam sekitar, dan kelestarian.
 13. Kecantikan dan Penjagaan Diri: Bidang ini menyediakan kursus dalam penataan rambut, kosmetologi, dan terapi kecantikan.
 14. Seni Bina dan Rekabentuk Dalaman: Kursus dalam bidang ini melibatkan aspek rekabentuk bangunan dan ruang dalaman, termasuk penggunaan perisian rekabentuk.
 15. Aeronautik dan Penerbangan: Ini termasuk pelatihan dalam pengendalian pesawat, kejuruteraan aeronautik, dan pengurusan lapangan terbang.
 16. Kemahiran Tangan dan Kerajinan: Bidang ini meliputi pelbagai jenis kerajinan tangan dan kemahiran tradisional, termasuk ukiran kayu, tenunan, dan batik.
 17. Logistik dan Pengurusan Rantaian Bekalan: Ini melibatkan kursus dalam pengurusan logistik, pengurusan stok, dan operasi rantaian bekalan.
 18. Kewangan dan Perbankan: Bidang ini menyediakan pelatihan dalam aspek kewangan, perbankan, dan perkhidmatan insurans.
 19. Komunikasi dan Media: Ini termasuk kursus dalam bidang kejuruteraan penyiaran, produksi media, dan komunikasi pemasaran.
 20. Pendidikan Awal Kanak-Kanak: Pelatihan dalam pengurusan dan pendidikan untuk kanak-kanak prasekolah.
 21. Teknologi Makmal dan Sains: Bidang ini meliputi pelatihan dalam pengendalian makmal, bioteknologi, dan sains aplikasi.
 22. Pengurusan Acara dan Hiburan: Menyediakan kursus dalam pengurusan acara, perancangan acara, dan aspek hiburan.
 23. Perdagangan Runcit dan Jualan: Fokus kepada kemahiran dalam pengurusan runcit, pemasaran, dan teknik jualan.
 24. Pengurusan Sumber Manusia: Ini melibatkan kursus dalam aspek pengurusan pekerja, perancangan sumber manusia, dan pembangunan organisasi.
 25. Rekabentuk Perindustrian dan Produk: Bidang ini meliputi pelatihan dalam rekabentuk produk industri, prototaip, dan pembuatan.
 26. Fesyen dan Rekabentuk Pakaian: Termasuk kursus dalam rekabentuk fesyen, jahitan, dan pengeluaran pakaian.
 27. Maritim: Meliputi latihan maritim, navigasi laut, kejuruteraan, dan pengurusan pelabuhan.
 28. Perikanan dan Akuakultur: Bidang ini menyediakan pelatihan dalam pengurusan perikanan, teknologi akuakultur, dan pemprosesan makanan laut.
 29. Pengurusan Seni dan Kebudayaan: Fokus pada aspek pengurusan dalam bidang seni, museum, dan warisan budaya.
 30. Teknologi Makanan dan Pemakanan: Menyediakan kursus dalam sains makanan, teknologi pemprosesan makanan, dan dietetik.
 31. Pengurusan Warga Emas: Bidang ini menyediakan kursus dan latihan untuk menjaga orang-orang tua

Setiap bidang ini menawarkan pelbagai tahap sijil, diploma, dan kadangkala ijazah, bergantung kepada institusi dan program yang ditawarkan. TVET di Malaysia diiktiraf sebagai salah satu cara penting untuk mengembangkan kemahiran pekerjaan dan memenuhi keperluan industri negara.

Benarkah lulusan TVET lebih mudah dapat kerja berbanding graduan universiti?

Tidak ada jawapan yang pasti untuk soalan ini kerana ia bergantung pada banyak faktor seperti bidang pengajian, keadaan ekonomi, dan permintaan dalam pasaran kerja.

Namun, beberapa laporan dan kajian telah menunjukkan bahawa lulusan TVET (Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional) mempunyai kelebihan dalam mencari pekerjaan berbanding lulusan universiti.

 1. Kebolehpasaran: Lulusan TVET biasanya mempunyai kemahiran praktikal dan teknikal yang sangat diperlukan dalam industri. Mereka biasanya lebih ‘siap kerja’ berbanding lulusan universiti yang mungkin memerlukan masa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja.
 2. Permintaan Pasaran: Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat peningkatan permintaan untuk pekerja yang mempunyai kemahiran teknikal dan vokasional. Industri seperti pembinaan, mekanikal, elektrikal, dan perhotelan adalah beberapa contoh sektor yang memerlukan tenaga kerja dengan kemahiran khusus ini.
 3. Kurang Persaingan: Berbanding bidang pengajian akademik, bidang TVET mungkin kurang bersaing. Ini bermakna peluang untuk mendapatkan pekerjaan mungkin lebih tinggi bagi lulusan TVET.

Namun, ini tidak bermakna bahawa lulusan universiti sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Pada akhirnya, kejayaan dalam mencari pekerjaan sangat bergantung pada kemahiran individu, sikap, dan usaha yang dilakukan untuk mencari peluang pekerjaan.

Lulusan universiti juga mempunyai kelebihan mereka sendiri seperti pengetahuan teori yang luas, kemahiran kritikal dan analitikal, dan kadang-kadang, jaringan yang lebih luas.

Oleh itu, penting untuk setiap pelajar memilih bidang pengajian yang sesuai dengan minat, bakat, dan objektif kerjaya mereka.

Apa contoh peluang pekerjaan bagi lulusan TVET?

Berikut adalah beberapa contoh peluang pekerjaan bagi lulusan TVET:

 • Teknikal: Peluang pekerjaan dalam sektor ini meliputi pelbagai bidang seperti kejuruteraan, elektrik, mekanikal, dan sebagainya. Lulusan TVET dalam bidang ini boleh berfungsi sebagai juruteknik, juruukur, atau pengendali mesin.
 • Kreatif: Bidang kreatif seperti fesyen, perfileman, dan seni digital juga merupakan sektor yang memerlukan tenaga mahir dari TVET. Peluang pekerjaan dalam bidang ini termasuk pereka fesyen, juruteknik multimedia, dan pengeluaran video.
 • Kepakaran: Lulusan TVET juga dicari dalam sektor kesihatan, perhotelan, dan pelancongan, yang menawarkan peranan sebagai terapis fisio, tukang masak, atau pemandu pelancong.

Apa peranan TVET dalam ekonomi Malaysia?

TVET mempunyai peranan penting dalam ekonomi Malaysia, terutama dalam penghasilan tenaga kerja mahir dan terlatih yang dapat memenuhi keperluan industri dan sektor swasta. Salah satu cara TVET memberi sumbangan kepada ekonomi termasuklah:

 1. Penyediaan Tenaga Kerja: TVET melahirkan tenaga kerja mahir dan terlatih yang diperlukan oleh industri di negara ini. Ini merealisasikan potensi kebolehpasaran graduan yang telah didedahkan kepada pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh industri.
 2. Peluang Kerja: TVET membantu mencipta peluang kerja dengan menawarkan latihan dalam bidang-bidang yang mempunyai permintaan tinggi di pasaran. Dalam jangka panjang, ini boleh meningkatkan kadar pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran di kalangan belia.
 3. Pembelajaran Sepanjang Hayat: TVET menyediakan latihan kemahiran sepanjang hayat untuk individu yang ingin mempertingkatkan kemahiran, menjana pendapatan, dan membangunkan bakat mereka.

Bagaimana dengan prospek kerjaya lulusan TVET?

Graduan TVET mempunyai potensi dan kemahiran luas dalam bidang teknikal yang memungkinkan mereka mendapatkan peluang pertumbuhan kerjaya yang baik. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan kerjaya dalam bidang TVET:

 1. Naik pangkat: Graduan TVET yang bekerja dengan baik dan menguasai kemahiran mereka dapat dinaikkan pangkat dalam perusahaan tempat mereka bekerja.
 2. Pendidikan lanjutan: Graduan TVET dapat melanjutkan pendidikan mereka ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang studi yang sama atau berkaitan.
 3. Bekerja sendiri: Kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan TVET dapat digunakan untuk memulakan perniagaan sendiri atau bekerja sebagai pekerja bebas.

3 thoughts on “Peluang Pekerjaan TVET: Contoh Bidang dan Kerjaya”

 1. Kalau nk jadi usahawan pakaian, sesuai ambil bidang apa? Kalau tak pandai English, boleh join ke? Dan klu bekerja di industri yg disediakan, boleh ke after bbrp thun nk berhenti🤔

  Reply

Leave a Comment