Keburukan TVET

TVET (Technical and Vocational Education and Training) adalah sistem pendidikan yang memfokuskan pada pembelajaran kemahiran teknikal dan vokasional. Walaupun TVET mempunyai banyak kelebihan, terdapat juga beberapa keburukan TVET.

Antara keburukan utama adalah persepsi negatif masyarakat terhadap pendidikan vokasional dan teknikal ini, kurangnya penekanan pada pendidikan akademik, serta potensi kurangnya peluang pekerjaan bagi lulusan TVET berbanding lulusan pendidikan akademik. Selain itu, terdapat juga isu berkaitan kualiti pendidikan dan latihan yang disediakan.

Apakah keburukan TVET?

Berikut adalah beberapa kelemahan dan keburukan TVET:

 1. Kurangnya Pengiktirafan: Satu kekurangan TVET ialah kurangnya pengiktirafan terhadap kelayakan yang diperoleh melalui sistem ini. Banyak majikan masih mengutamakan kelayakan akademik tradisional, seperti ijazah sarjana muda dan sarjana, berbanding dengan kelayakan TVET.
 2. Kurang Fleksibel: Sistem TVET juga kurang fleksibel berbanding dengan sistem pendidikan tradisional. Ini kerana program TVET biasanya lebih terfokus pada satu bidang tertentu dan tidak memberikan peluang kepada pelajar untuk meneroka minat dan bakat mereka dalam bidang lain.
 3. Masalah Kualiti Pendidikan: Ada juga isu berkaitan dengan kualiti pendidikan yang disediakan oleh institusi TVET. Beberapa institusi mungkin tidak mempunyai kemudahan dan sumber yang mencukupi untuk menyediakan pendidikan dan latihan yang berkualiti.
 4. Masa yang Diperlukan: Program TVET juga mungkin memerlukan masa yang lebih lama berbanding program akademik tradisional. Ini kerana program TVET melibatkan lebih banyak latihan praktikal dan pengalaman kerja.
 5. Kurangnya Kesedaran: Banyak orang yang masih tidak memahami apa itu TVET dan bagaimana ia boleh membantu mereka dalam kerjaya mereka. Ini menyebabkan kurangnya minat dan permintaan untuk program TVET.
 6. Isu Kemasukan: Ada juga yang melaporkan bahawa proses kemasukan ke program TVET boleh menjadi sukar dan menyukarkan, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang sistem ini.
 7. Keterbatasan Peluang Kerjaya: Walaupun TVET memberikan peluang kerja yang lebih baik dalam bidang tertentu, ia juga mungkin membatasi peluang kerjaya dalam bidang lain. Ini kerana kelayakan TVET biasanya lebih terfokus dan spesifik.

Kenapa TVET dipandang rendah berbanding pendidikan akademik di universiti?

TVET (Technical and Vocational Education and Training) sering kali dipandang rendah berbanding pendidikan akademik di universiti kerana beberapa sebab:

 1. Sikap masyarakat: Masyarakat sering kali memandang pendidikan akademik sebagai satu-satunya jalan menuju kejayaan dan kesejahteraan. Mereka sering kali memandang rendah terhadap TVET kerana ia lebih banyak melibatkan kerja tangan dan kurang ‘prestij’ berbanding pendidikan akademik.
 2. Kurangnya kesedaran: Banyak orang tidak menyedari bahawa TVET dapat membuka peluang kerjaya yang baik dan berpotensi tinggi.
 3. Stereotaip: TVET sering dikaitkan dengan pekerjaan yang kurang menarik dan ‘kotor’, sedangkan pendidikan universiti dikaitkan dengan pekerjaan profesional dan berprestij.
 4. Kurangnya penekanan dalam pendidikan: Dalam banyak sistem pendidikan, penekanan lebih banyak diberikan kepada pendidikan akademik berbanding TVET. Ini boleh menyebabkan persepsi yang salah tentang nilai dan kepentingan TVET.
 5. Pandangan bahawa TVET adalah pilihan terakhir: Banyak yang menganggap TVET sebagai pilihan terakhir bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan akademik, bukannya sebagai pilihan karier yang sah dan bermakna.

Namun, persepsi ini perlu diubah kerana TVET menawarkan pelbagai kelebihan seperti peluang pekerjaan yang tinggi, kemahiran yang relevan dengan industri dan pendapatan yang kompetitif.

Dalam era digital dan teknologi tinggi ini, kemahiran teknikal dan vokasional menjadi semakin penting dan sangat diperlukan.

Leave a Comment