Kelebihan TVET

TVET, singkatan bagi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional, adalah pendidikan yang memberikan penekanan kepada kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Walaupun TVET ada keburukan, kebaikan TVET juga tidak dapat disangkal.

Ini adalah kerana TVET Malaysia dapat membekalkan tenaga kerja yang berkemahiran dan bersesuaian dengan keperluan industri masa kini dan masa depan. Selain itu, TVET juga membuka

Apakah senarai kelebihan TVET?

Berikut adalah senarai kebaikan dan kelebihan TVET:

 1. Yuran TVET Yang Murah: Yuran TVET kebiasaannya lebih murah daripada pengajian akademik di universiti.
 2. Memperoleh Kemahiran Praktikal: TVET (Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional) membolehkan pelajar memperoleh kemahiran praktikal yang diperlukan dalam industri kerja.
 3. Kebolehpasaran Graduan: Melalui TVET, peluang pekerjaan bagi graduan adalah lebih tinggi berbanding graduan biasa kerana industri memerlukan pekerja yang mahir dalam bidang tertentu.
 4. Mempersiapkan Untuk Dunia Kerja: TVET mempersiapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan.
 5. Menjana Pendapatan: Kemahiran yang diperoleh daripada TVET boleh digunakan untuk menjana pendapatan, sama ada sebagai pekerja mahupun usahawan.
 6. Menambah Baik Kualiti Hidup: Dengan pendapatan yang konsisten, kualiti hidup seseorang itu dapat ditingkatkan.
 7. Mendorong Inovasi: Pelajar TVET diajar untuk berfikir secara kreatif dan inovatif, yang membantu dalam penambahbaikan dan pembangunan dalam sektor industri.
 8. Membantu Pembangunan Negara: TVET juga berperanan penting dalam pembangunan ekonomi negara kerana ia menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran.
 9. Memperkukuh Ekonomi: Dengan adanya tenaga kerja yang berkemahiran, ia akan memperkukuh ekonomi dan meningkatkan produktiviti negara.
 10. Menyediakan Peluang Kerjaya: TVET menyediakan pelbagai pilihan kerjaya kepada pelajar dan mereka boleh memilih bidang yang mereka minati. Peluang kerjaya adalah lebih luas dan pelbagai kepada pelajar, serta meningkatkan daya saing sesebuah negara di peringkat global.
 11. Meningkatkan Kebolehan Diri: TVET bukan sahaja memberi pengetahuan dan kemahiran teknikal, tetapi juga membantu dalam meningkatkan kebolehan diri seperti kemahiran komunikasi, kerjasama berpasukan dan lain-lain.

Kenapa TVET sesuai untuk pelajar yang kurang minat dalam pelajaran?

TVET (Technical and Vocational Education and Training) adalah sesuai untuk pelajar yang kurang minat dalam pelajaran akademik tradisional seperti gagal SPM kerana beberapa sebab:

 1. Praktikal dan Berasaskan Kemahiran: TVET lebih menekankan pada pembelajaran praktikal dan berasaskan kemahiran. Ia lebih memberi tumpuan kepada pembelajaran ‘hands-on’ berbanding teori semata-mata. Ini sesuai untuk pelajar yang lebih cenderung atau berminat dalam kerja-kerja praktikal dan teknikal.
 2. Peluang Pekerjaan: TVET memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik kepada pelajar kerana ia membekalkan pelajar dengan kemahiran yang diperlukan di pasaran kerja. Industri hari ini memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran teknikal dan vokasional yang tinggi.
 3. Pendidikan Alternatif: TVET adalah alternatif yang baik bagi pelajar yang kurang minat dalam pelajaran akademik. Ia memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar dan memajukan kemahiran dalam bidang yang mereka minati.
 4. Pendidikan Berterusan: TVET juga menyediakan platform untuk pendidikan berterusan. Pelajar boleh memperoleh kelayakan yang lebih tinggi melalui pathway pendidikan TVET.
 5. Keusahawanan: TVET juga menekankan aspek keusahawanan di mana pelajar diajar untuk menjadi usahawan dalam bidang yang mereka pelajari. Ini memberikan peluang kepada pelajar untuk menjadi pakar dalam bidang mereka dan membuka peluang pekerjaan sendiri.

Secara keseluruhan, TVET adalah pilihan yang baik bagi pelajar yang kurang minat dalam pelajaran akademik kerana ia memberikan peluang kepada mereka untuk memajukan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang yang mereka minati.

Leave a Comment